Facebook Pixel Healthybeet - Hogeschool Gent
Foto Healthybeet

Healthybeet.

H

Healthybeet.

Veel rundveehouders zoeken naar een derde teelt vanwege beleidsmaatregelen, ziekten en plagen. Ook met het oog op meer veerkracht in de ruwvoeder­bevoorrading. Voederbieten hebben als derde teelt enkele onmiskenbare troeven. De toename van het areaal voederbieten situeert zich echter vaak op bedrijven met een nauwe vruchtwisseling van voederbieten, maïs en gras. Dit houdt ernstige risico’s in naar de beheersing van de bodempathogeen Rhizoctonia solani.

Healthybeet- Multifactoriële aanpak voor een betere beheersing van Rhizoctonia solani in voederbieten binnen een pathogeengevoelige gewasrotatie.

Het HEALTHY BEET-project brengt de precieze populatie van Rhizoctonia solani in Vlaanderen in kaart en implementeert mogelijke beheersmaatregelen:

  1. Op basis van karakterisering van de pathogeen en zijn waardplanten worden passende vruchtwisselingsscenario’s ontwikkeld.
     
  2. Er wordt nagegaan hoe groenbedekkers (al dan niet voor biofumigatie), bio-controle organismen en tolerante voederbietrassen de problematiek van Rhizoctonia solani bij voederbieten kunnen helpen indijken.

De focus ligt op een aanpak zonder de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, hetgeen kansen biedt voor de stijgende biologische rundveehouderij. Finaal wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie nagestreefd om de druk van Rhizoctonia solani in een gewasgevoelige rotatie te verminderen. Dit zal toelaten om voederbieten op een duurzame wijze hun plaats in de vruchtwisseling te laten behouden.

Healthybeet

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land-en tuinbouw, voeding en natuur.

Healthybeet

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land-en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Eva Wambacq

09 243 24 06
eva.wambacq@hogent.be

Veronique Troch

09 243 28 07
veronique.troch@hogent.be

Joos Latré

09 243 24 05
joos.latre@hogent.be

Geert Haesaert

09 243 24 78
geert.haesaert@hogent.be

 

Partnerlogo
Partnerlogo