Facebook Pixel Goede doelen erven steeds meer van (vaak onbekende) gulle schenkers - Hogeschool Gent
Foto Goede doelen erven steeds meer van (vaak onbekende) gulle schenkers

Goede doelen erven steeds meer van (vaak onbekende) gulle schenkers.

G

Goede doelen erven steeds meer van (vaak onbekende) gulle schenkers.

Op 13 september is het Dag van het Testament voor het Goede Doel. Goede doelen krijgen bij steeds meer mensen een plaats in hun testament. En het zijn zeker niet altijd mensen die al bekend waren bij het goede doel die het legaat ontvangt. Onderzoek van HOGENT toont aan dat de geldsommen die goede doelen uit testamenten ontvangen, 7 op de 10 keer onverwacht is. Een trend die lijkt toe te nemen.

Jaarlijks volgt HOGENT in opdracht van testament.be de legaten op die goede doelen ontvangen. Daaruit blijkt dat schenkingen na de dood aan goede doelen toenemen. En dat de schenkers zeker niet altijd een bestaande band met het gekozen goede doel hebben. Meer dan 7 op 10 van de goede doelen die een legaat ontvingen, waren vooraf niet op de hoogte dat ze in een testament waren opgenomen. Ook blijkt dat meer dan 50 procent van diezelfde goede doelen dit kregen van een persoon waarmee ze eerder nooit contact hadden. Meer dan 60 procent van die organisaties wordt zelfs erfgenaam zonder dat ze voorheen via donatie of lidmaatschap 1 cent ontvingen van die erflater.

Die bevindingen zijn gebaseerd op cijfers van 2019, wat de meest recente beschikbare gegevens zijn, onder meer omdat jaarrekeningen pas in juni van het daaropvolgende jaar ingediend moeten worden en 2020 dus nog niet verwerkt is.

Impact na de dood

Een legaat bedraagt gemiddeld 123.000 euro, waarmee iemand dus een serieuze impact heeft na zijn/haar dood. Voor de goede doelen in kwestie is dit een enorm groot en vaak onverwacht cadeau. Zeker omdat de meeste erflaters niet vragen hun erfenis voor een specifiek doel of project aan te wenden, geeft dat goede doelen een grote bestedingsvrijheid. Zo kunnen de organisaties zelf bepalen waar ze met dat bedrag het grootste verschil kunnen maken.

Voor sommige goede doelen gaat het ontvangen van legaten verder dan een toevallige meevaller. Zo kennen de onderzoekers drie organisaties – opvallend alle drie met thema kankerbestrijding – die in 2019 quasi volledig steunen op inkomsten uit legaten. Een grote meerderheid van de legaten wervende organisaties (75 procent) haalt daar tot een kwart van de totale inkomsten uit.

Ook het aantal verworven legaten vertoont een aanhoudende stijging. In 2019 is het gemiddeld aantal legaten 10 per organisatie, een verdubbeling in 10 jaar tijd. De onderzoekers merken wel grote verschillen. De grote meerderheid van goede doelen (42 procent) ontving in 2019 slechts één legaat, 14 procent ontving twee legaten, 9 procent drie legaten, … en één organisatie ontving maar liefst 166 legaten.

"De hamvraag voor volgend jaar is wat de impact zal zijn van de afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen"

HOGENT blijft dit opvolgen. De hamvraag voor volgend jaar is wat de impact zal zijn van de afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen, waarmee schenkers voor een gunstig belastingtarief een deel van hun erfenis konden schenken aan goede doelen. Voor dertig organisaties waarvan de onderzoekers weten dat ze duolegaten ontvingen, telde dit systeem mee voor 56 procent van de legateninkomsten.

De inkomsten uit legaten zijn de afgelopen jaren gestegen.
Het jaar 2019 in cijfers:

Over welke organisaties gaat het?

Deze resultaten hebben betrekking op 138 organisaties die in 2019 samen meer dan 180 miljoen via legaten opgehaald hebben (waarvan samen meer dan 48 miljoen via duolegaten).

138

organisaties met legaten
 

16%

van de totale inkomsten bestaat uit inkomsten uit legaten

1

de doorsnee organisatie ontvangt één legaat per jaar

123.093 euro

gemiddelde bedrag van één legaat

145.373 euro

gemiddelde bedrag van één duolegaat

32

organisaties met duolegaten
 

56%

van de totale legateninkomsten bestaat uit duolegaten

1

de doorsnee organisatie ontvangt één duolegaat per jaar

85 % van de organisaties ondervindt GEEN problemen met familie, andere erfgenamen of notaris bij de afhandeling van de legaten.

85 % van de organisaties ondervindt GEEN problemen met familie, andere erfgenamen of notaris bij de afhandeling van de legaten

"Iedereen is potentiële kandidaat erflater"

Meer dan 47% van de erflaters
is nog niet bekend bij de organisatie.

 

Meer dan 59% van de erflaters
is nog geen donateur.

 

Van meer dan 70% van de
opgemaakte legaten is de 
organisatie niet op de hoogte.

 

Meer dan 70% van de erflaters laat
de organisaties vrij in het
besteden van hun legaat.

 

De legatenbarometer is een project van het Research Centre for Sustainable Organizations van HOGENT in opdracht van testament.be.

Zelf deelnemen?

Ontvang je legaten en wil je als organisatie ook deelnemen aan de volgende legatenbarometer? Neem dan contact op met annsophie.bouckaert@hogent.be. Hartelijk dank!

Navorming fondsenwerving 2023

Staat fondsenwerving in jouw organisatie nog in de kinderschoenen en wil je weten hoe dit aan te pakken? Schrijf je in voor onze navorming fondsenwerving 2023

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn …
Particuliere fondsenwerving (basisvorming)

In deze vorming krijg je alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen. Via theorie, kennisdeling en praktische voorbeelden op maat van startende fondsenwervende organisaties …

Advies bij fondsen­wervings­strategie
Advies nodig om je strategie rond fondsenwerving te optimaliseren of te starten? We helpen je graag met een eerste gratis adviesgesprek en bieden ook consultancy op langere termijn. Vraag je je …
Fondsenwerving in België: een analyse
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
Wie doneert, geeft ongeveer 20 euro per maand

Grootschalig onderzoek aan HOGENT bij meer dan 2200 Vlamingen toont aan dat 66 procent van de Vlamingen dit jaar een goed doel heeft gesteund. Van hen doneerde 44 procent in de afgelopen maand. Het …

Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

De evolutie van dalende overheidssubsidies zorgt voor een stijging in organisaties die in dezelfde vijver vissen naar extra fondsen bij particulieren. Dit maakt het professioneel benaderen van …

Retentie bij jongvolwassenen
Door dalende subsidies en de economische crisis wordt private fondsenwerving voor non-profitorganisaties steeds belangrijker. Uit de kwantitatieve fase in het PWO-project ‘Fondsenwerving in België: …

Publicatiedatum: 08/09/2021