Facebook Pixel Wie doneert, geeft ongeveer 20 euro per maand - Hogeschool Gent
Foto Wie doneert, geeft ongeveer 20 euro per maand

Wie doneert, geeft ongeveer 20 euro per maand.

W

Wie doneert, geeft ongeveer 20 euro per maand.

Grootschalig onderzoek aan HOGENT bij meer dan 2200 Vlamingen toont aan dat 66 procent van de Vlamingen dit jaar een goed doel heeft gesteund. Van hen doneerde 44 procent in de afgelopen maand. Het liefst steunen Vlamingen door geld of goederen te schenken (51 procent) of door vrijwilligerswerk (20 procent) te doen.

De Vlamingen die dit jaar een goed doel financieel hebben gesteund, doneren zo’n 20 euro per maand. Het vaakst is dat aan gezondheidszorg, gevolgd door milieu en dierenwelzijn. Opvallend daarbij is dat Vlamingen de sociale sector/welzijnswerk en cultuur en recreatie minder steunen. En dat zijn nu net de twee sectoren die de voorbije weken zware klappen gekregen hebben op het vlak van overheidssubsidies. Van de acht onderzochte thema’s staan deze pas op de vijfde en zesde plaats. Ontwikkelingssamenwerking sluit het lijstje af en ontvangt de minste steun.

De financiële steun heeft zowel betrekking op stortingen als op aankoop van goederen die verkocht worden ten voordele van een goed doel (bv. scouts die deur-aan-deur wafels verkopen, Damiaanactie aan ingang van warenhuizen,…), maar evenzeer op betaald lidmaatschap van een sociale organisatie (bv. Natuurpunt).

Vertrouwen is voor de donerende Vlaming een belangrijke factor om goede doelen te willen steunen.

In het algemeen zegt 61 procent goede doelen te vertrouwen, maar bij de vraag om dat vertrouwen te scoren, krijgen de organisaties, met 5,5 op 10, maar nipt een voldoende. De respondenten uit het onderzoek vinden dat organisaties moeten inzetten op openheid om het vertrouwen te versterken. Dat kan door transparant te zijn over hoe ze hun middelen besteden, door fouten te durven toegeven, het jaarverslag openbaar te maken en de fondsenwerving professioneel aan te pakken.

Enkele tips

Voor organisaties die giften gekregen hebben via De Warmste Week en/of Rode Neuzen hebben de HOGENT-onderzoekers nog enkele tips:

  • Als je je donateurs bedankt, geef dan aan wat er concreet met hun gift gebeurt.
  • Verspreid een nieuwsbrief waarin je hierover helder communiceert.
  • Leer je donateurs kennen: 54 procent van de bevraagden gaf aan dat een goed doel hen mag contacteren na een eerste contact.

HOGENT zet met het onderzoek naar fondsenwerving nu verder in op het in kaart brengen en beschrijven van 'schenkertypes’. Zo kunnen organisaties hun communicatie beter afstemmen op hun (mogelijke) schenkers.

Contact

Joke Persyn
joke.persyn@hogent.be

Sfeerbeeld
"Vertrouwen is voor de donerende Vlaming een belangrijke factor om goede doelen te willen steunen."

Publicatiedatum: 20/12/2019