Facebook Pixel Fondsenwerving in België: een analyse rond fondsenwerving - Hogeschool Gent
Foto Fondsenwerving in België: een analyse rond fondsenwerving

Fondsenwerving in België.

F

Fondsenwerving in België.

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties grotendeels afhankelijk van externe middelen.

Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties. Het onderzoek van HOGENT in samenwerking met de Fundraisers Belgium (FB) focust op deze laatste bron van inkomsten. Fondsenwerving wordt in dit onderzoek hoofdzakelijk beperkt tot het werven van vrijwillige bijdragen van particulieren in de vorm van geld. Maar ook andere aspecten (werven bij bedrijven, enz.) krijgen de nodige aandacht, omdat ze ontegensprekelijk deel uitmaken van een fondsenwervingsstrategie.  

Net als in veel West-Europese landen halen vele Belgische non-profitorganisaties hun inkomsten voor een groot deel uit overheidssubsidies. Maar die overheidssubsidies lijken de laatste jaren vooral te dalen en de bestaansonzekerheid van de sector groeit. Organisaties zijn zich er wel van bewust dat ze hun inkomstenbronnen beter moeten diversifiëren.

Het belang van private schenkingen stijgt en daardoor wordt een professionele aanpak van fondsenwerving noodzakelijk. Het is voor non-profitorganisaties van groot belang om een duidelijke en professionele fondsenwervingsstrategie uit te werken.  

Het onderzoek belicht de marketing- of organisatiezijde om net de organisaties te helpen hun fondsenwerving te professionaliseren. Een eerste stap daarin is een duidelijk beeld scheppen van hoe organisaties in België aan fondsenwerving doen. Dit deden we eerst in 2014 samen met de FAB en KULeuven en herhaalden we samen met de FAB in 2020 om een up to date beeld te kunnen bieden.

Profiel van de fondsenwerver

Fondsenwerving in België: een analyse

Met het generalistische en exploratieve onderzoek ‘Fondsenwerving in België: een analyse’ wil HOGENT de vele facetten van fondsenwerving in België in kaart brengen. De doelstellingen en onderzoeksvragen zijn:

  • In hoeverre wordt particuliere fondsenwerving in België professioneel aangepakt in de structuur en cultuur van de organisaties?
  • In hoeverre gaat men strategisch om met particuliere fondsenwerving?
  • Welke marketingtechnieken worden ingezet om particuliere fondsen te werven en in welke mate zijn ze succesvol?
  • Welke kansen en bedreigingen zien organisaties? Met welke sterktes en zwaktes gaan ze aan de slag?
  • Zit er evolutie in deze zaken?

"Organisaties die een strategische aanpak hanteren bij fondsen­werving, halen hogere inkomsten voor fondsenwerving binnen."

Gebruikte inkomsten en kanalen

Interesse in meer onderzoeksresultaten?

Download gratis de publicatie via deze link of bestel een gedrukt exemplaar voor 30 euro via onderzoek.fondsenwerving@hogent.be.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
Particuliere fondsenwerving (basisvorming)

In deze vorming krijg je alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen. Via theorie, kennisdeling en praktische voorbeelden op maat van startende fondsenwervende organisaties …