Facebook Pixel Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers? - Hogeschool Gent
Foto Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

H

Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

Dalende ­subsidies van de overheid zorgen ervoor dat meer organisaties extra fondsen zoeken bij particulieren. Dit maakt het professioneel benaderen van (nieuwe) doelgroepen belangrijker dan ooit.

Fondsenwervers geven aan dat het definiëren en bereiken van personen via een gerichte communicatie heel moeilijk is. Op die behoefte wil dit onderzoeksproject inspelen.

Via een grootschalige online bevraging bij Vlamingen willen wij twee dingen in kaart brengen. Het geefgedrag in Vlaanderen en de kenmerken van Vlaamse schenkers. Uit die data willen we schenkerspersona’s halen. Iedere persona staat symbool voor een segment van soortgelijke schenkers aan goede doelen. Daarbinnen willen we verder analyseren welke types interesse tonen voor welke sector(en): sociaal-cultureel, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking enz. Zo krijgen we zicht op de persona’s. Daarna diepen we deze verder uit om tot een geschikte communicatiestrategie (boodschap, kanaal, tijdstip,…) per schenkerspersona te komen.

De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in september 2021.

 

Fondsenwerving
bij particulieren.

Ben je eerder geïnteresseerd in de basis van fondsenwerving en staat fondsenwerving bij jouw organisatie nog in z’n kinderschoenen? HOGENT biedt ook een navorming ‘fondsenwerving bij particulieren’ aan.