Facebook Pixel Fondsenwerving door Belgische non-profitorganisaties - Hogeschool Gent
Foto Fondsenwerving door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties.

F

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties.

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties grotendeels afhankelijk van externe middelen. Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties.

Sfeerbeeld
"Omdat we steeds minder geld gaan krijgen van de overheid en de instel­lingen. We moeten nu iets anders bedenken."

Persoonlijk interview Belgische fondsenwerver

Onze projecten

Onze resultaten

"Ik denk dat fondsenwerving sowieso even belangrijk zal zijn, tot zelfs belangrijker zal worden. Het wordt uiteindelijk steeds moeilijker om fondsen te werven. Enerzijds omdat iedereen zich aan het professionaliseren is, en dat is goed ook, maar het maakt het minder makkelijk."

Persoonlijk interview Belgische fondsenwerver.

"Ik denk dat fondsenwerving sowieso even belangrijk zal zijn, tot zelfs belangrijker zal worden. Het wordt uiteindelijk steeds moeilijker om fondsen te werven. Enerzijds omdat iedereen zich aan het professionaliseren is, en dat is goed ook, maar het maakt het minder makkelijk."

Persoonlijk interview Belgische fondsenwerver.

Nieuws en opinie.

Hoe De Warmste Week plots kouder werd.

De VRT kondigde aan dat De Warmste Week dit jaar wil inzetten op vrijwilligerswerk. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben, wil de VRT verder inzetten op de solidariteit die tijdens de coronacrisis opflakkerde. Joke Persyn, lector orthopedagogie en experte fondsenwerving, heeft daar bedenkingen bij.

Meer info →

Samenwerking tussen profitsector en goede doelen is geen duivels huwelijk, beste PANO

In een PANO-reportage infiltreerde een reporter in de wereld van de fondsenwervingsbureaus. De sfeerschepping was ongezien, vond collega Joke Persyn, die aan HOGENT al jaren onderzoek doet rond fondsenwerving. Met een dergelijke tendentieuze berichtgeving wordt de volledige sector van goede doelen onderuit gehaald, vindt ze. Ze diende in onderstaand opiniestuk de programmamakers van antwoord.

Meer info →

Drie op de tien erfenissen voor goede doel zijn vergiftigd geschenk

Artikel in Het Belang van Limburg op vrijdag 14 februari 2020.

Meer info →

Studenten orthopedagogie zamelen 31.600 euro in voor goede doelen

Net zoals vorig jaar organiseerden de eerstejaarsstudenten orthopedagogie geldinzamel­acties voor goede doelen. Dit past binnen het vak 'praktijk van het orthopedagogisch handelen'. Ondanks de obstakels waar de pandemie hen mee confronteerde, resulteerden hun inspanningen in maar liefst 84 acties met een gezamenlijke opbrengst van bijna 32.000 euro.

Meer info →

Schrapping duolegaat treft kankeronderzoek, noodhulp en zelfs tijger in Cambodja

Artikel uit De Morgen over de schrapping van duolegaten.

Meer info →

"Ons moeder wist niet wat ze deed" en andere bezwaren: drie op tien erfenissen voor goede doel zijn vergiftigd geschenk 

Artikel in Het Nieuwsblad op vrijdag 14 februari 2020.

Meer info →

Vaak discussie over schenking
aan goed doel

Artikel in De Standaard op vrijdag 14 februari 2020.

Meer info →