Facebook Pixel Retentie bij jongvolwassenen - Hogeschool Gent
Foto Retentie bij jongvolwassenen

Hoe kan je jongvolwassen schenkers loyaal maken aan je organisatie?

H

Hoe kan je jongvolwassen schenkers loyaal maken aan je organisatie?

Door dalende subsidies en de economische crisis wordt private fondsenwerving voor non-profitorganisaties steeds belangrijker. Uit de kwantitatieve fase in het PWO-project ‘Fondsenwerving in België: een analyse’ blijkt dat 40% van de organisaties te kampen heeft met een daling van de huidige groep van schenkers, die vooral uit ouderen bestaat. Het benaderen van nieuwe doelgroepen wordt steeds urgenter.

Uit recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting en de denktank Itinera blijkt dat filantropie in België in de lift zit. Opvallend is dat jongvolwassen schenkers van 18 tot 44 als de meest vrijgevige categorie naar boven komt. Bovendien zijn ze sociaal geëngageerd en minder materialistisch dan vorige generaties. Ook al liggen de financiële mogelijkheden van deze doelgroep vaak lager in vergelijking met oudere generaties, toch is hun aandeel in schenkingen niet te onderschatten.

Ondanks deze grote geefbereidheid aan goede doelen bij jongvolwassen schenkers, stellen we vast dat de gangbare technieken voor behoud van bestaande- en/of reactivering van slapende schenkers vandaag nog niet aangepast zijn aan deze specifieke doelgroep. Belgische fondsenwervers zien jongvolwassenen als één van de belangrijkste segmenten voor fondsenwerving in de toekomst. Dit stelt de sector voor de uitdaging om deze markt aan te spreken en een langdurige relatie met jongvolwassen schenkers op te bouwen. 

Het is net die uitdaging waar we in een tweejarig focusonderzoek aan HOGENT in samenwerking met KULeuven mee aan de slag zijn gegaan. We zochten naar de factoren die een rol kunnen spelen in het duurzaam binden van jongvolwassen schenkers aan non-profitorganisaties. De focus in dit onderzoek ligt op jongvolwassenen die momenteel tussen 18 en 30 jaar zijn. Naar deze doelgroep wordt in de literatuur vaak verwezen in termen van generatie Y of Millennials.

Het onderzoek resulteerde in een praktische gids gevuld met onderzoeksresultaten en tips en tricks. De hamvraag waar we doorheen de gids een antwoord op willen formuleren is: hoe kan je een langdurende relatie opbouwen met een jongvolwassen schenker eens je die hebt kunnen aantrekken?

Ben je geïnteresseerd in de resultaten uit dit onderzoek?

Download gratis de publicatie 'Basisingrediënten voor een goede binding met jongvolwassen schenkers' of bestel een gedrukt exemplaar voor 30 euro door een mail te sturen naar onderzoek.fondsenwerving@hogent.be.

Ben je eerder geïnteresseerd in de basis van fondsenwerving en staat fondsenwerving bij jullie organisatie nog in z’n kinderschoenen? HOGENT biedt ook een navorming ‘fondsenwerving bij particulieren’ aan. Neem hier een kijkje.

Boekcover

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
Opleiding strategische fondsenwerving

In deze vorming krijg je alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen. Via theorie, kennisdeling en praktische voorbeelden op maat van startende fondsenwervende organisaties …