Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DATABANKBRONNEN

Overzichtspagina bibliotheek

 

 


Gekozen onderwerp: Bedrijf en Organisatie - Bedrijfsmanagement


Databanken

→ Vakspecifiek
 Assuropolis (Gedeeltelijk full text)
online databank voor verzekeringen. Je vindt er praktijkinformatie, wetgeving en rechtspraak over de verzekeringstakken Auto, Leven en Niet-leven en het laatste nieuws uit de sector.
online database for insurances. You will find practical information, legislation and jurisprudence about the insurance branches Car, Life and Non-life and the latest news from the sector.
 Balanscentrale - Extract (Full text)
laat toe om op basis van verschillende criteria informatie uit de jaarrekeningen van bedrijven te halen in een formaat bewerkbaar met office-toepassingen. Toegangscode op aanvraag bij de bibliotheek
allows - based on various criteria - to extract information from the financial statements of Belgian companies in a format that can be processed with office applications. Access code on request at the library
 Balanscentrale - Nationale Bank Van België (Full text)
Jaarrekeningen Belgische ondernemingen. XBRL-bestanden omzetten naar Excel: via www.xbrl2excel.be
Financial statements Belgian companies. Converting XBRL files to Excel: via www.xbrl2excel.be
 Bel-first (Full text)
De databank Bel-first bevat informatie van Belgische en Luxemburgse bedrijven. Studenten en personeelsleden van de hogeschool kunnen de toegangscodes opvragen bij de bibliotheek (ook paswoord nodig via Apollox!).
Bel-first contains comprehensive information on companies in Belgium and Luxembourg (password available at the libraries on the Campus Schoonmeersen - Campus Aalst)
 Fisconet  (Full text)
gratis fiscale gegevensbank van de FOD Financiën
free fiscal database of the Belgian government service for finances
 Flows (Full text)
brengt het laatste nieuws uit de wereld van trade, shipping, transport en logistiek
brings the latest news from the world of trade, shipping, transport and logistics
 GreenFILE  (Gedeeltelijk full text)
bevat wetenschappelijke artikels over alle aspecten van de menselijke impact op het milieu
scholary articles about all aspects of human impact on the environment
 Jur@  (Gedeeltelijk full text)
juridische databank met rechtsbronnen en actuele informatie over zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer
legal database with sources of law and current information on legislation, jurisdiction and legal doctrine
 Juridat (Full text)
Belgische rechtspraak van hoven en rechtbanken
Belgian jurisdiction of courts and tribunals
 Jurisquare (Gedeeltelijk full text)
Jurisquare biedt het grootste aanbod aan digitale juridische publicaties in België: meer dan 140 tijdschriften en meer dan 1300 boeken van de voornaamste Belgische juridische uitgeverijen zijn doorzoekbaar. Je krijgt de full text van de meeste juridische tijdschriften waarop HoGent een abonnement heeft (niet van Larcier en Bruylant).
Jurisquare offers the widest selection of digital legal publications in Belgium: more than 140 journals and over 1,300 books from the major publishers are searchable. Let op! Bestellen via Jurisquare is niet mogelijk.
 MediaSpecs (Full text)
actuele gegevens van alle reclamemedia in België en Luxemburg (contactgegevens, advertentietarieven, redactionele specials, enz.)
up to date data from all advertising media in Belgium and Luxembourg (contact information, advertising rates, editorial specials, etc.)
 Monkey  (Full text)
full text databank over fiscaliteit, accountancy, audit en controle en vennootschapsleven.
Fulltext database on fiscality, accountancy, audit and corporate life.
 Nationale Bank van België  (Full text)
publicaties en onderzoek over het monetaire beleid van het Eurosysteem, de economische activiteit in binnen- en buitenland, de arbeidsmarkt, het verloop van prijzen, kosten en inkomens, de overheidsfinanciën en de financiële markten.
publications and research on the monetary policy of the Eurosystem, economic activity in Belgium and abroad, the labor market, evolutions in prices, costs and incomes, public finances and financial markets.
 SenTRAL  (Full text)
online databank over veiligheid en milieu.
Online database concerning safety and environment.
 Trefzeker  (Full text)
Referentiewerk inzake sociale wetgeving en arbeidsrecht.
Reference tool on social legislation and labour law.
 Trendstop (Full text)
Trends Top is een tool voor actuele bedrijfsinformatie en performante webtools voor financiële analyse, doelgerichte prospectie en geomarketing. Een online werkinstrument en communicatieplatform.
A tool and communication platform for current business information, advanced webtools for financial analysis, targeted prospection and geomarketing.
 VIL bibliotheek - Vlaams Instituut voor Logistiek (Full text)
VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, publiceert rapporten over actuele thema’s gerelateerd aan een onderzoeksproject.
VIL, the innnovation platform for the logistics sector, publishes reports on current themes related to a research project.

→ Multidisciplinair
 Apache (Full text)
website met nieuwsartikels en dossiers van Belgische onderzoeksjournalisten
Website with news articles and dossiers by Belgian investigative journalists
 EBSCO Academic Search Ultimate  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank van ca. 10.000 full text tijdschriften, inclusief 9.000 'peer-reviewed' titels.
multidisciplinary database of approximately 10.000 full-text journals, including 9.000 peer-reviewed titles
 EBSCO Business Source Ultimate  (Gedeeltelijk full text)
economische databank, grotendeels full text.
economic database, mostly full-text
 EBSCO eBook Academic Collection (Full text)
Biedt meer dan 180.000 e-books over een breed gebied van wetenschappelijke onderwerpen. Vooral Engelstalig.
Offers more than 180.000 e-books representing a broad range of academic subjects. Mostly in English.
 EBSCO Host Research Databases  (Gedeeltelijk full text)
portaal voor het gelijktijdig doorzoeken van databanken van EBSCO
portal used for searching the different EBSCO-databases simultaneously
 Elsevier ScienceDirect  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank van 1800 tijdschriften, waarvan ruim 1000 met full text toegang
multidisciplinary database of 1800 journals, over 1.000 full-text available
 Google Scholar (Gedeeltelijk full text via SFX)
zoekmachine voor vrij beschikbare wetenschappelijke informatie op het web
search-engine for scientific information available on the web
 Gopress krantenarchief (Full text)
het archief van Vlaamse kranten en weekbladen
the archive of Flemish newspapers and magazines
 Nexis Uni (LexisNexis)  (Full text)
databank van kranten en nieuwsmagazines (Nederlandstalig en internationaal)
Database of newspapers and -magazines (Dutch and international).
 SpringerLink  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank met ca. 1400 full text tijdschriften, ongeveer 18000 e-books waarvan 150 over gezondheidszorg in het Nederlands.
multidisciplinary database containing about 1400 full text journals and 18.000 e-books (of which 150 on healthcare, in Dutch).
 Web of Science  (Gedeeltelijk full text via SFX)
multidisciplinaire bibliografische databank met ruim 8450 toonaangevende internationale tijdschriften
multidisciplinary bibliografical database with over 8450 leading international journals.
 Wiley Online Library (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank met toegang tot 5 miljoen artikelen uit 1500 tijdschriften (waarvan 1000 full text), ongeveer 14.500 online boeken (geen full text) en honderden naslagwerken, laboratoriumprotocollen en databases.
multidisciplinary database with access to 5 million articles from 1500 journals (including 1.000 full text), about 14.500 online books (no full text) and hundreds of reference works, laboratory protocols and databases