Facebook Pixel Futures through Design - Hogeschool Gent
Foto Futures through Design

Futures through Design.

F

Futures through Design.

Het onderzoekscentrum Futures through Design - een samenwerking tussen HOGENT en Howest - zet ontwerpen systematisch in als een creatief, onderzoekend, participatief en oplossings­gericht proces om de veerkracht van de samenleving te verhogen, en tegelijk de transitie naar een duurzame toekomst te initiëren en te begeleiden. Ontwerpend onderzoek is er immers op gericht om nieuwe perspectieven naar voren te schuiven door toekomst­scenario's vorm te geven die geworteld zijn in een kritische analyse van de hedendaagse context.

Futures through Design verenigt onderzoekers met een heel diverse achtergrond, van landschaps- en tuin­architectuur, interieur­ontwerp, geografie en biologie, tot product­ontwikkeling, filosofie, en digital design en development.

Wij concentreren ons op uitdagingen die zich bevinden op het snijvlak van drie onderzoekslijnen:

 • co-design, hier ingevuld door het actief betrekken van eindgebruikers met het oog op de participatieve en emancipatorische kracht van ontwerpen als proces;
 • behoud door ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op de herinterpretatie en actualisatie van erfgoed, zoals historische landgoederen en traditionele ambachten;
 • socio-ecologische systemen, wijzend op de onderlinge verstrengeling van natuurlijke en culturele processen, en de verhouding van zowel menselijke als niet-menselijke actoren tot elkaar en hun omgeving.

Door concrete uitdagingen op een multi- en trans­disciplinaire manier aan te pakken, willen we niet alleen toekomst­gerichte oplossingen aanreiken die een negatieve impact vermijden, maar daarnaast ook hun positieve impact maximaliseren. Hierbij staat duurzame innovatie van onze menselijke leefwereld voorop, zowel op materieel vlak als op het vlak van gedrag en waarden­patronen, met een overkoepelende focus op het verhogen van levens­kwaliteit.

Advies en dienstverlening.

Landschapsarchitectuur

 • Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier
 • Onderzoek naar identiteit en bouwstenen van landschappen
 • Duurzaam plannen en ontwerpen van landschappen, tuinen en publieke ruimten
 • Sociaal duurzaam ontwerpen
 • Via ontwerpend onderzoek voedsel­bossen inpassen in de geest van de plek
 • Duurzaam beplantings­ontwerp vanuit een eco-logica
 • Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op erfgoed
 • Wijsgerige/ethische reflectie over de interactie tussen mens en natuur/landschap

Digital Design

 • Digital storytelling
 • UX Research
 • Digital product design (UI/UX)

Interieur­vormgeving

 • Ontwerpinspiratie voor integraal duurzaam meubelontwerp
 • Advies in duurzame materiaal­keuze inclusief het efficiënt gebruik van grondstoffen in de interieur­sector
 • Activeren van langetermijn­gebruik in de interieur­sector
 • Advies in het genereren van interculturele interieur­concepten
 • Ruimte en omgeving vormgeven via ontwerpend onderzoek

Ontwerp­methodologie

 • Ideegeneratie en creativiteits­technieken
 • Design theory en geschiedenis

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met futures@hogent.be

Maak kennis met
onze experten.

Binnen het multidisciplinaire consortium is door de jaren heen een ruime expertise opgebouwd rond ontwerpend onderzoek op het vlak van landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling, interieurvormgeving en digital design. Futures through Design staat klaar om advies en vormingsactiviteiten te verlenen binnen deze domeinen.

Maak kennis met het team →

Onze onderzoeks-
projecten.

 

'De meerwaarde van design zit in de combinatie van verbeelding en ratio.'

Eveline Seghers, coördinator