Facebook Pixel Health and Water Technology - Hogeschool Gent
Foto Health and Water Technology

Health and Water Technology.

H

Health and Water Technology.

Health and Water Technology is een onderzoekscentrum met expertise in biochemische technologie.

Volgende uitgangspunten staan centraal in ons onderzoek en onze dienstverlening:

  • Een goede gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG3) door de ontwikkeling van biomedische en biotechnische analyses in het domein van medische labdiagnostiek en de ontwikkeling van alternatieve of complementaire behandelingen van resistente micro-organismen.

  • Beschikbaarheid van water en duurzaam water­management voor allen (SDG6) door in te zetten op monitoring van waterkwaliteit en optimalisatie van afvalwater­zuiveringen met bijzondere aandacht voor hergebruik en valorisatie van afvalwater.

Advies en dienstverlening.

G


Gezondheid

 

Zorginstellingen, laboratoria en bedrijven kunnen bij ons terecht voor advies en workshops in het kader van biomedische analyses, handhygiëne, wondzorg, communicatie en teamgericht werken.

Meer info →

W


Water

 

Er is uitgebreide expertise rond proces­optimalisatie van afvalwater­zuivering, milieu-analyses en snelle eco­toxicologische karakterisering en biomonitoring van waters aanwezig binnen ons onderzoekscentrum. Voor advies op maat kan je bij ons terecht.

Meer info →

L


Laboratorium

 

We geven advies en workshops in verband met GLP, kwaliteitszorg, bioveiligheid, bio-informatica, moleculaire technieken, celkweek en methode­validatie. Daarnaast is er uitgebreide expertise aanwezig binnen ons onderzoekscentrum rond het gebruik en ontwikkelen van verschillende snelle en gevoelige moleculaire diagnostische medische testen. Tevens bieden wij een opleiding aan over communicatie en teamgericht werken in het labo.

Meer info →

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met hwt@hogent.be

Maak kennis met onze experten.

Het onderzoekscentrum Health and Water Technology is samengesteld uit experten binnen de domeinen chemie, biochemie, milieu­technologie, verpleegkunde en biomedische laboratorium­chemie.

Maak kennis met onze experten.

Het onderzoekscentrum Health and Water Technology is samengesteld uit experten binnen de domeinen chemie, biochemie, milieu­technologie, verpleegkunde en biomedische laboratorium­chemie.

 

"Onderzoek is een leerproces, ook voor ervaren onderzoekers."

Els Van Mechelen, coördinator

Netwerken en partners.

Volg Health and Water Technology
op LinkedIn.