Facebook Pixel Research Centre for Learning in Diversity - Hogeschool Gent
Foto Research Centre for Learning in Diversity

Research Centre for Learning in Diversity.

R

Research Centre for Learning in Diversity.

Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de volledige levens­loop, van jonge kinderen tot volwassenen.

Bij onderzoek naar ‘leren’ vertrekken we altijd vanuit de diversiteit van lerenden ener­zijds en de diverse contexten waarbinnen dat leren kan plaats­vinden ander­zijds. Zo willen we bij­dragen aan gelijke toegang tot kwaliteits­vol onderwijs en levens­lang leren voor iedereen.

Binnen het onderzoeks­centrum werken we maximaal inter­professioneel om een holistisch beeld te krijgen op het samen­spel van factoren die leren beïnvloeden.

Onze
projecten.

Effectief inclusief onderwijs

Toegang tot onderwijs en sociale mobiliteit

Professionalisering van onderwijsprofessionals

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met learningindiversity@hogent.be

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multi­disciplinair samen­gesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijk­ervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, ortho­pedagogiek, humane en sociale weten­schappen, audiologie, logo­pedie, ergo­therapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multi­disciplinair samen­gesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijk­ervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, ortho­pedagogiek, humane en sociale weten­schappen, audiologie, logo­pedie, ergo­therapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

Advies en dienstverlening.

Onze samenwerkingen.

Zoek je een boeiende stage­plaats in de educatieve onderzoeks­sector? Wij ontvangen je graag in ons team! Neem contact op met learningindiversity@hogent.be voor meer info.

Publicaties.

 

"Een one-size-fits-all didactiek bestaat niet"

Delphine Sasanguie, coördinator