Facebook Pixel Research Centre for Learning in Diversity - Hogeschool Gent
Foto Research Centre for Learning in Diversity

Research Centre for Learning in Diversity.

R

Research Centre for Learning in Diversity.

Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoekscentrum. We voeren praktijkgericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de volledige levensloop, van jonge kinderen tot volwassenen.

Bij onderzoek naar ‘leren’ vertrekken we altijd vanuit de diversiteit van lerenden enerzijds en de diverse contexten waarbinnen dat leren kan plaatsvinden anderzijds. Zo willen we bijdragen aan gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen.

Binnen het onderzoekscentrum werken we maximaal interprofessioneel om een holistisch beeld te krijgen op het samenspel van factoren die leren beïnvloeden.

Contact.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met learningindiversity@hogent.be

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multidisciplinair samengesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijkervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, orthopedagogiek, humane en sociale wetenschappen, audiologie, logopedie, ergotherapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

"Het Research Centre for Learning in Diversity is multidisciplinair samengesteld uit experts met onderzoeks- en/ of praktijkervaring in disciplines zoals pedagogiek en didactiek, sociaal werk, orthopedagogiek, humane en sociale wetenschappen, audiologie, logopedie, ergotherapie, recht, informatica en biomedische wetenschappen."

Bekijk de experts

Advies en dienstverlening.

Onze samenwerkingen.

In de kijker.