Facebook Pixel Research Centre for Sustainable Organizations - Hogeschool Gent
Foto Research Centre for Sustainable Organizations

Research Centre for Sustainable Organizations.

R

Research Centre for Sustainable Organizations.

Moving towards sustainable organizations

Het maximaliseren van duurzame waardecreatie door organisaties staat centraal in de visie van het Research Centre for Sustainable Organizations. Via interdisciplinair, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening ondersteunen we kleine en middelgrote organisaties om meer duurzame impact te genereren op sociaal, ecologisch en economischvlak. Onze expertise en ontwikkelde tools stellen deze organisaties in staat om de touwtjes in handen te nemen en hun eigen werking op een onafhankelijke manier verder te versterken. 

6 Onderzoekslijnen.

Om duurzame impact mogelijk te maken is het nodig een lange termijn aanpak te hanteren en interdisciplinair te werk te gaan. De verwevenheid van economische, sociale en ecologische aspecten, gekoppeld aan de inherent complexe natuur van organisaties, maakt een integrale benadering noodzakelijk. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deeldomein van een organisatie is ontoereikend om de effectieve impact in kaart te kunnen brengen. We onderzoeken de eigenschappen en de criteria van het organisatiesysteem vanuit een interdisciplinaire optiek. We richten ons hiertoe op het modelleren en implementeren van duurzaam beleid, alsook het meten en rapporteren van impact.

 

Onze experten

Het Research Centre for Sustainable Organizations is samengesteld uit experts binnen de domeinen businessmodellen, arbeid, tewerkstelling, HR, impactmarketing, partnerschappen en financiering, geïntegreerde verslaggeving en impactmeting.

Maak kennis met de experten

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op via sustainableorganizations@hogent.be

Wil je met een of meerdere van onze experten een gratis adviesgesprek? Dankzij Blikopener van de Vlaamse overheid is dat mogelijk. Neem gerust contact op met de expert van je keuze of mail naar sustainableorganizations@hogent.be.

B


Businessmodellen


Een business­model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert. In ons onderzoek en met onze dienst­verlening brengen we diverse business­modellen in kaart die duurzame impact bewerk­stelligen. Dit is geen one size fits all, maar wel een inventarisatie en exploratie van reeds beproefde en nieuwe business­modellen.

Overzicht projecten en output→

A


Arbeid, tewerkstelling en HRM

Het menselijk kapitaal van je organisatie goed inzetten geeft een boost aan het bereiken van je impact. Dit van de juiste mensen aantrekken en selecteren tot het vinden en stimuleren van talenten en competenties van je huidige medewerkers. En dit over generaties heen. 

Overzicht projecten en output→

I


Impact marketing                                

Bij marketing denken de meeste mensen nog altijd aan reclameboodschappen die ons zoveel mogelijk rommel willen doen kopen. Maar marketing kan ook ingezet worden om positieve sociale en ecologische veranderingen teweeg te brengen. Of je nu je klanten wil overtuigen om te switchen naar ecologischere producten, efficiënte communicatiecampagnes wil lanceren of je medewerkers wil mee krijgen in je duurzaamheidsverhaal, alles begint bij de juiste marketingstrategie.

Overzicht projecten en output→

P

Partnerschappen en financiering


Als je als organisatie een verschil wil maken heb je de nodige financierings­bronnen nodig. Naast subsidies en eigen markt­inkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften met fondsen­werving een interessante inkomsten­bronnen voor non-profit­organisaties. Een andere financierings­vorm is Social Impact Bonds, een publiek-private samen­werking om sociaal-maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Overzicht projecten en output→

G

Geïntegreerde verslaggeving

Ondernemingen focussen bij het rapporteren vooral op financiële gegevens zoals omzet, winst, balanstotaal…
Duurzaamheidsindicatoren krijgen nog weinig aandacht, hoewel investeerders, financiële instellingen, werknemers en andere belanghebbenden hiermee meer en meer rekening houden bij hun keuzes. Binnenkort worden alle Europese grote ondernemingen en beursgenoteerde kmo’s wettelijk verplicht zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid.

Overzicht projecten en output→

I

Impactmeting                                

Als organisatie wil je je gemaakte impact duidelijk in kaart brengen. We helpen jou bij het zoeken naar haalbare indicatoren­sets en methodieken om de impact op sociaal, ecologisch en/of financieel vlak te meten en in kaart te krijgen. Met ons onderzoek en dienst­verlening richten we ons niet enkel op diegenen die al bewust met hun impact aan de slag zijn, maar breken we ook een lans voor integraal rapporteren in sectoren waar nu financiële indicatoren de boven­hand houden.

Overzicht projecten en output→

 

Ben jij een enthousiaste en gedreven student, die wil uitblinken in zowel onderzoeks- als communicatievaardigheden? Grijp dan nu de kans om deel te nemen aan ons boeiende onderzoeksproject in het kader van jouw bachelorproef en/of stage!

Meer info →

"CADS brengt een grote verscheidenheid aan experts uit verschillende onderzoeks­domeinen samen en is gericht op het consolideren van duurzaamheid door middel van data. Om onze ambities te realiseren, werken we samen met verschillende academische en niet-academische stakeholders door het ondersteunen van en actieve deelname aan onderzoeks­projecten, consultancy, specialistische cursussen, …"

Het jaaroverzicht.

Onze netwerken.

View this page in English

Volg SUOR
op LinkedIn.