Facebook Pixel Research Centre for Sustainable Organizations - Hogeschool Gent
Foto Research Centre for Sustainable Organizations

Research Centre for Sustainable Organizations.

R

Research Centre for Sustainable Organizations.

Moving towards sustainable organizations. Als onderzoeks­centrum onder­steunen we jou in alle elementen die nodig zijn richting duurzaam­heid. We helpen je uit de start­blokken schieten richting positieve impact op ecologisch, economisch en/of sociaal vlak. De diversiteit in onze expertise zorgt ervoor dat we een brede en geïntegreerde onder­steuning kunnen bieden.

Om een positieve impact te realiseren, is het belangrijk een geïntegreerde aanpak te hebben. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deel­domein van een organisatie of bedrijf is ontoereikend. Binnen het onderzoeks­centrum werken we dan ook vanuit een integrale inter­disciplinaire aanpak om naar domeinen en processen binnen een bedrijf of organisatie te kijken. Benieuwd vanuit welke domeinen we jou allemaal kunnen ondersteunen?

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Businessmodeling

Een business­model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert. In ons onderzoek en met onze dienst­verlening brengen we diverse business­modellen in kaart die duurzame impact bewerk­stelligen. Dit is geen one size fits all, maar wel een inventarisatie en exploratie van reeds beproefde en nieuwe business­modellen.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Financiering

Koken kost geld. Als je als organisatie een verschil wil maken heb je de nodige financierings­bronnen nodig. Naast subsidies en eigen markt­inkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften met fondsen­werving een interessante inkomsten­bronnen voor non-profit­organisaties. Een andere financierings­vorm is Social Impact Bonds, een publiek-private samen­werking om sociaal-maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Governance & strategie

Je hebt een weldoordachte governance & strategie nodig om een duurzame missie tot realisatie te brengen vraagt. De Sustainable Development Goals (SDG's) kunnen daarbij onder­steunend werken. Alsook rekening houden met kritische succes­factoren, bij­voorbeeld bij het financieel plan van startende organisaties.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

HR

Het menselijk kapitaal van je organisatie goed inzetten geeft een boost aan het bereiken van je impact. Dit van de juiste mensen aantrekken en selecteren tot het vinden en stimuleren van talenten en competenties van je huidige medewerkers. En dit over generaties heen. 

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Impactmeting & reporting

Als organisatie wil je je gemaakte impact duidelijk in kaart brengen. We helpen jou bij het zoeken naar haalbare indicatoren­sets en methodieken om de impact op sociaal, ecologisch en/of financieel vlak te meten en in kaart te krijgen. Met ons onderzoek en dienst­verlening richten we ons niet enkel op diegenen die al bewust met hun impact aan de slag zijn, maar breken we ook een lans voor integraal rapporteren in sectoren waar nu financiële indicatoren de boven­hand houden.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Marketing

Als organisatie met een duurzame missie wil je mensen hun gedrag veranderen. Marketing helpt jou om de juiste doel­groepen te bereiken en vooral om hen in beweging te zetten. Het laat jou nadenken hoe je je in de markt wil zetten. Samen met jou analyseren we daarbij de obstakels en de motivaties van je doelgroep en selecteren de beste marketing­technieken die kunnen helpen om jouw missie te realiseren.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Supply Chain

Korte (lokale) keten-denken, intense keten­samenwerking, duurzaam inkopen, green logistics, …. En de wens van consumenten naar transparantie verhogen de druk binnen organisaties om hun keten klant­gericht, snel, efficiënt en duurzaam te beheren. Duurzame supply chain management richt zich op het afstemmen en samenwerken van partners binnen de gehele keten van bedrijf tot consument, met als doel een zo duurzaam mogelijk resultaat te behalen. Dit vraagt een systematische aanpak om alle elementen in kaart te brengen en duurzame acties te kunnen nemen.

Meer info en contact.

Wil je meer weten over een bepaald thema? Neem dan contact op met een van onze experten.

Wil je samen bekijken wat het onderzoeks­centrum voor jou kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar info.suor@hogent.be.

Wil je met een of meerdere van onze experten een gratis adviesgesprek? Dankzij Blikopener van de Vlaamse overheid is dat mogelijk. Neem gerust contact op met de expert van je keuze of mail naar info.suor@hogent.be. Wij zijn er om je te ondersteunen.