Facebook Pixel Postgraduaten - Hogeschool Gent
Foto Postgraduaten

Postgraduaten.

P

Postgraduaten.

A

Advanced personal trainer

Als personal trainer onder­steun je mensen in het behalen van hun sportieve en revalidatie­doelen. Dit deeltijds postgraduaat omvat 6 modules die het DNA van de advanced personal trainer vormen. Zowel op vlak van fitness, als op vlak van onder­nemen in de praktijk.

meer info →

A

Arbeids­verpleegkunde

Dit postgraduaat bezorgt je als verpleegkundige een zeer degelijke academische basis en dus bredere achtergrondkennis inzake preventie, veiligheid, gezondheid en bescherming van welzijn op het werk, zodat je deze rol met actuele kennis van zaken, deskundig kan uitvoeren.

meer info →

C

Coaching, intervisie en team­begeleiding

Wij richten ons naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aan­sturen van teams of individuen of die hier in de toe­komst mee aan de slag willen. Team­begeleiders, externe coachen, super­visoren, stage­begeleiders…

meer info →

C

Curatorial
Studies

Het Engels­talige post­graduaat curatorial studies aan het KASK is een een­jarig programma voor studenten met een master­diploma in de kunsten, humane of exacte weten­schappen, en met een bij­zondere voor­liefde voor heden­daagse kunst.

meer info →

D

Diabetes­educator

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorg­aspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundig­heid in de diabetes­zorg die direct toepas­baar is in de praktijk.

meer info →

D

Digitale
marketing

Een premium opleiding met als core doel­groep professionals die hun passie voor digitaal willen omzetten in kennis en skills die onder­nemingen vandaag de dag nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontplooien.

meer info →

E

Eet-
stoornissen

Tijdens het deel­tijds post­graduaat eet­stoornissen raak je vertrouwd met praktijk­gerichte en contextuele benadering binnen de begeleiding van eetstoornissen.

meer info →

E

Endoscopie­verpleegkundige

De enige gespecialiseerde opleiding in Vlaanderen voor elke verpleeg­kundige met interesse in de complexe en hoog­techno­logische discipline van de endo­scopie van de lucht­wegen, pancreas, gal­wegen en lever­pathologie.

meer info →

F


Fondsenwerving

Heb je een warm hart voor goede doelen? Kijk je uit naar een job waarbij je écht het verschil kunt maken? Dan is het postgraduaat fondsenwerving iets voor jou. Dankzij de praktijkgerichte opleiding kan je meteen aan de slag als fondsenwerver.

meer info →

F


Freinet

Wil je de visie, de uitgangs­punten en de pijlers van Freinet leren kennen? In dit postgraduaat bouw je niet alleen kennis op over de Freinet­technieken, maar ook over de invarianten en de natuurlijke methode. Je ervaart zelf de coöperatieve werk­vormen en je bezoekt verschillende Freinet­scholen.

meer info →

G


Gecertificeerd accountant

Je verdiept je in boek­houding, fiscaliteit en vennoot­schaps­recht aan de hand van cases uit het werk­veld. Je wordt klaar­gestoomd voor de tussen­tijdse proeven en het bekwaam­heids­examen van het ITAA. Zo behaal je vlot de titel van gecertificeerd accountant.

meer info →

G


GEO-ICT

Geografische informatie speelt een belangrijke rol in overheids- en bedrijfs­processen. Ben jij een ondernemend type en wil je je verdiepen in het beleid, de creatie, de bewerking, het onder­houd en de visualisatie van geo­grafische informatie? Lees dan verder.

meer info →

I

Intensieve zorgen en spoedgevallen-
zorg

Deze opleiding is een verdere vorming van bachelors in verpleeg­kunde tot gespecia­liseerde verpleeg­kundigen die op de acute diensten intensieve zorgen en spoed­gevallen inzet­baar zijn.

meer info →

I

IT-
management

Je ambieert een leiding­gevende functie als IT-consultant, IT-projectleider of IT-manager en je hebt een diploma hoger onderwijs op zak? Deze een­jarige praktijk­gerichte opleiding geeft je carrière gegarandeerd een boost en creëert extra kansen op de arbeids­markt.

meer info →

L

Leer­stoornissen

Begeleid je al enkele jaren kinderen of jong­volwassenen met leer­stoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het post­graduaat leer­stoornissen beslist iets voor jou!

meer info →

M

Musical
Performance
Practice

Met succes een master­opleiding muziek afgerond maar nog niet voldaan? In ons post­graduaat musical performance practice dragen we deze drang naar excellentie alvast hoog in het vaandel.

meer info →

N

Nefrologische diëtetiek

Je specialiseert je op het vlak van zorg­aspecten bij personen met verminderde nier­functie, gaande van beginnende nier­problemen tot chronische nier­insufficiëntie en nier­functie­vervangende therapie. Je ontwikkelt gespecialiseerde expertise die rechtstreeks toepas­baar is in de praktijk.

meer info →

N

Niet-confessionele zeden­leer voor het lager onderwijs

De opleiding steunt op drie belangrijke pijlers: ‘Leef­wereld van het kind’, ‘Waarden en normen binnen die leef­wereld’ en ‘Waarden en normen in de maat­schappij’. Het post­graduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel.

meer info →

O


Oncologische
diëtetiek

Dit postgraduaat richten we om de twee jaar in. Deel­nemen kan opnieuw in academie­jaar 2025-2026. Oncologische patiënten beter begeleiden? Tijdens de curatieve fase is het cruciaal dat je kan inschatten hoe veilig of onveilig de dieet­wens van de patiënt is. Het post­graduaat is gericht op diëtisten die zich willen bekwamen in de begeleiding van mensen met oncologische aan­doeningen.

meer info →

O


Ondernemen

Je onderneemt en je kan nog extra ondersteuning gebruiken bij de verdere uitbouw van je zaak? In het postgraduaat ondernemen ga je zelfstandig aan de slag. Je krijgt natuurlijk de nodige begeleiding en intensieve coaching. Een netwerk van gespecialiseerde partners staat voor je klaar.

meer info →

P

Pediatrie en neonatologie

Ben je bachelor verpleeg­kundige en wil je verder specialiseren in pediatrische en neo­nato­logische zorg? Deze opleiding geeft toegang tot de erkenning van de bijzondere beroeps­titel (BBT) van verpleeg­kundige gespecialiseerd in de pediatrie en neo­nato­logie.

meer info →

S


Salesmanagement
 

Salesmanagement is een essentiële strategische discipline geworden bij bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren. Deze hands-on opleiding geeft je met 1 les­dag per week gedurende 1 academie­jaar de tools in handen om een door­dachte sales­strategie op poten te zetten.

meer info →

S

Stomatherapie
en wondzorg - EduWond

EduWond wil klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onder­zoek over wond­zorg bundelen en door middel van educatie breed open stellen voor verpleeg­kundigen, vroed­vrouwen, artsen en andere professionele gezondheids­werkers.

meer info →

V

Vastgoed-
beheer

Heb je net jouw bachelor in het vastgoed of land­meten behaald of ben je al een tijdje aan het werk in de brede sector van het vastgoed? En wil je jouw kennis over vastgoed­beheer verfijnen? Dan is dit postgraduaat beslist iets voor jou.

meer info →