Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SOCIALE MEDIA

 

HOGENT op sociale media

HOGENT is op dit moment op corporate niveau aanwezig op de grote vijf sociale media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Youtube.
Op Facebook is er ook een pagina per opleiding. Op die manier kan iedere opleiding zich ook positioneren op één van de belangrijkste communicatiekanalen van de doelgroep.

Heb je vragen over sociale media? Neem dan contact op met Jeroen Goossens

Algemeen

Facebookpagina's per opleiding

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Orthopedagogie

Sociaal werk

Biomedische
laboratorium-
technologie 

Ergotherapie

Logopedie en
audiologie

Verpleegkunde

Voedings- en dieetkunde

Agro- en biotechnologie

Chemie

Houttechnologie

Modetechnologie

Textieltechnologie

Vastgoed

Bedrijfsmanagement

Office management

Retailmanagement

Toegepaste informatica