Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DATABANKBRONNEN

Overzichtspagina bibliotheek

 

 Databanken

→ Vakspecifiek
 Nationale Bank van België  
publicaties en onderzoek over het monetaire beleid van het Eurosysteem, de economische activiteit in binnen- en buitenland, de arbeidsmarkt, het verloop van prijzen, kosten en inkomens, de overheidsfinanciën en de financiële markten.
publications and research on the monetary policy of the Eurosystem, economic activity in Belgium and abroad, the labor market, evolutions in prices, costs and incomes, public finances and financial markets.
 Naxos Music Library  (Full text)
Uitgebreide bron van klassieke muziek en jazz, met geluidsopnamen
Vast resource of classical music and jazz, with recordings.
 Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) (Full text)
Actuele informatie over de samenstelling van diverse voedingsmiddelen.
Current information on the composition of various foods.

→ Multidisciplinair
 NBN-normen (Full text)
Databank die alle normen (read-only) bevat die door het NBN uitgegeven worden. Studenten en personeelsleden van de hogeschool kunnen inloggen via de HoGent-knop onderaan. URL: http://edu.mynbn.be
Database containing all (read-only) standards issued by the NBN. Staff and students can logon by clicking on the HoGent-button.
 Nexis Uni (LexisNexis)  (Full text)
databank van kranten en nieuwsmagazines (Nederlandstalig en internationaal)
Database of newspapers and -magazines (Dutch and international).