Facebook Pixel Raad van toezicht - Hogeschool Gent

Raad van toezicht.


Voorzitter

Paul Van Cauwenberge

Algemeen directeur

Koen Goethals

Regeringscommissaris

Erik Maes

Secretaris

John Alleman

Bestuurlijke geleding

 • Filip Van Laecke
  Raadslid Provincie Oost-Vlaanderen (tevens ondervoorzitter van de raad van toezicht)
 • Evita Willaert
  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent
 • David Walgraeve
  Adjunct-directeur GO! Atheneum Voskenslaan Gent
 • Raymonda Verdyck
  Voorzitter Erasmushogeschool Brussel
 • Geert De Soete
  Gewoon hoogleraar, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, UGent
 • Katrien  Laporte 
  Directeur Design museum Gent
 • Kurt Moens
  Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
 • Daan Schalck 
  Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Gent nv
 • Doreen Schouterden
  Manager Innovatie & Opleidingen UNIZO Oost-Vlaanderen
 • Hilde Schuddinck 
  Manager Accountwerking en Jong Ondernemerschap Voka
 • Inge Van Trimpont 
  Directeur Permanente Ondersteuningscel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Jeroen  Vanden Berghe 
  Logistiek beheerder Universiteit Gent
 • Isabel Vertriest 
  International Program Director WWF Belgium (2013-2020)

Personeelsgeleding

 • Frederiek De Wolf 
  Opleidingshoofd IT, departement GO
 • Pascal Desimpelaere 
  Diensthoofd Studentenaangelegenheden, School of Arts
 • Jan Fiers
  Lector privaatrecht en overheidsrecht, departement Sociaal-Agogisch Werk
 • Tomas Navratil
  Lector digitale voorstellingstechnieken, School of Arts
 • Barbara Vanassche
  Lector vakdidactiek taal en cultuur, departement Lerarenopleiding
 • Cindy Vanhoutte
  Stafmedewerker studentenaangelegenheden, directie Onderwijs
 • Kathleen Verlée
  Lector bouw, departement Omgeving
 • Bram Vlaeminck
  Lector medisch-sociale wetenschappen, opleidingscentrum Verpleegkunde

Studentengeleding

 • Arne Buys
  student van de bachelor-na-bacheloropleiding in de toegepaste fiscaliteit
 • Thalia De Ruyter
  student van de bacheloropleiding in het vastgoed (landmeten)
 • Tom Verstringe
  student van de bacheloropleiding in het vastgoed (vastgoed)