Foto Centrum voor Ondernemen

Centrum voor Ondernemen.

Geef je ideeën vleugels. Het Centrum voor Ondernemen draagt bij tot ondernemend onderwijs in HOGENT. Dat impliceert dat het Centrum voor Ondernemen studenten met een ondernemersidee aanmoedigt, ondersteunt en begeleidt op weg naar het ondernemerschap. Kortom, het Centrum gaat aan de slag met de studenten en geeft hun idee vleugels.

Het Centrum voor Ondernemen brengt de ondernemerswereld dichter bij het onderwijs, onder meer door op basis van reële vragen van bedrijven en organisaties studentenprojecten uit te bouwen die geïntegreerd worden in de opleidingen.

Het Centrum voor Ondernemen is ook nauw betrokken bij het opleidingsonderdeel ondernemen, dat optioneel wordt aangeboden aan bijna alle studierichtingen. In dat vak werken studenten onder begeleiding een eigen creatief idee uit tot een realistisch businessplan, waar ze de verschillende aspecten van het ondernemen in hun samenhang leren zien en waar ze hun ondernemende competenties aanscherpen.

Het Centrum voor Ondernemen participeert in diverse samenwerkingsverbanden en biedt studenten en lectoren, onder meer via die netwerken, de mogelijkheid om deel te nemen aan ondernemerschapsbevorderende activiteiten.

  • Wil je een idee waar je mee zit aftoetsen?
  • Wil je feedback of advies bij de opstart van je eigen zaak of project?
  • Ben je op zoek naar specifieke informatie omtrent ondernemen?

Voor studenten 

Heb je een idee dat je wil uitwerken tot een volwaardig ondernemingsplan? Wil je nog tijdens je opleiding zelf een onderneming opstarten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Centrum voor Ondernemen.

We helpen je graag op weg en gaan samen met jou na of je idee rijp is om tot een degelijk businessplan uit te bouwen. Je kan altijd bij ons terecht voor tips en advies, bijkomende informatie, specifieke vragen of contacten met specialisten. Bovendien kom je via het Centrum voor Ondernemen in contact met andere student-ondernemers, met wie je ervaringen kan uitwisselen.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met het Centrum voor Ondernemen. Kom gewoon eens langs in ons lokaal op campus Schoonmeersen (gebouw D1.024) of stuur een mailtje naar centrumvoorondernemen@hogent.be.

Voor studenten met concrete plannen om een eigen onderneming te starten of die al een eigen onderneming hebben, heeft HOGENT het statuut student-ondernemer. Zo kan je gebruikmaken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen en dus studeren en ondernemen efficiënt combineren. Je kan ook deelnemen aan activiteiten die we onder meer organiseren binnen het samenwerkingsverband Gentrepreneur. 

Uit de praktijk gegrepen

Vragen en probleemstellingen van bestaande externe organisaties en bedrijven integreren in de opleidingen, is grote meerwaarde voor het stimuleren van ondernemend onderwijs. Het Centrum voor Ondernemen streeft ernaar om vragen uit de praktijk te integreren in te opleidingen, onder meer door in samenspraak met vaklectoren studententeams samen te stellen en te begeleiden die een eigen oplossing uitwerken die niet vrijblijvend is maar een reële impact kan uitoefenen. In de mate van het mogelijke worden verschillende opleidingen bij een project betrokken, omdat die multidisciplinariteit een belangrijke troef betekent, zowel voor de studenten en lectoren als voor de instantie die de vraag stelde.

Test je neus voor ondernemen

Benieuwd naar je eigen ondernemende competenties? Die kan je testen via Hunchup. Deze simulatietest laat je kennis maken met de uitdagingen die ondernemers ondervinden en meer te leren over je potentieel om een succesvolle ondernemer te worden. Hunchup meet je inzicht in het effectief uitoefenen van drie rollen die essentieel zijn doorheen het ondernemersproces.

Doe nu de test

Voor bedrijven
en organisaties 

Zit je als organisatie met een prangende vraag, een probleem waar je graag eens een andere blik laat op werpen of heb je gewoon een idee dat je graag samen met de HOGENT wil uitwerken? Dan ben je altijd welkom voor een gesprek.

Het Centrum voor Ondernemen streeft ernaar om de praktijk en het onderwijs meer en beter samen te brengen, onder meer door studententeams te begeleiden die aan jouw project werken en daar ook een waardevol rapport over afleveren. Uiteraard leent niet elke vraag zich ertoe om projectmatig aangepakt te worden. Sommige vragen passen beter in een stageopdracht. Ook daarvoor kan je bij ons aankloppen. 

Sociaal ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen beschikt over heel wat expertise rond sociaal ondernemerschap. Bij sociaal ondernemen is de centrale doelstelling een maatschappelijk thema, maar wel geïntegreerd in een businessmodel. Een sociale onderneming haalt zijn inkomsten dus uit economische activiteiten, die het sociale doel helpen te verwezenlijken.

Pol Bracke en Tom van Wassenhove ontwikkelden er een methodiek voor: de Impact Driven Business Modelling-tool (IDBM). Die wordt uitgebreid en helder uit de doeken gedaan in het boek Impactgedreven Ondernemen – aan de slag met sociale businessmodellenUiteraard maken we van de methodiek ook gebruik wanneer vragen van externe organisaties betrekking hebben op het uitbouwen van een sociaal businessmodel.

Een voorbeeld: een vzw die bezig is met natuureducatie  en –bescherming wil haar sociaalmaatschappelijke doelstellingen integreren in een businessmodel dat voor meer organisatiestructuur zorgt, een afgelijnder activiteitenaanbod en een verdienmodel dat ervoor zorgt dat de organisatie inkomsten kan genereren, zonder de sociale doelstellingen uit het oog te verliezen. Studenten groenmanagement zijn daarmee enthousiast aan de slag gegaan en leveren hun rapport op het einde van dit semester af.

Ministry of Makers

Het Centrum voor Ondernemen is actief betrokken bij Ministry of Makers. Dat stelt zich tot doel om creatievelingen ondernemender en ondernemers creatiever te maken. Ministry of Makers wil met andere woorden een brug slaan tussen designers – in de brede betekenis - en het bedrijfsleven. Want dat is een zeer interessante weg  om tot innovatie te komen. Daartoe moet wel een speelveld gecreëerd worden waar mensen elkaar leren kennen en waar vertrouwen wordt opgebouwd.

Meer info

 

Voor lectoren 

Het Centrum voor Ondernemen oefent een brugfunctie uit tussen faculteiten, vakgroepen en lectoren van HOGENT in de context van ondernemend onderwijs.

Keuzevak ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen begeleidt mee het keuzevak ondernemen. Dat keuzevak is een praktijkgericht opleidingsonderdeel dat open staat voor alle HOGENT-studenten uit niet-managementgerichte richtingen. Studenten werken er in multidisciplinaire teams een eigen innovatief idee uit tot een concreet en realistisch businessplan, met het Business Model Canvas van Osterwalder en de Lean Start-Up methodiek van Ries als leidraad. Daardoor leren ze de verschillende aspecten van het ondernemen in hun samenhang zien: innovatie en creativiteit, strategie, organisatie, hr, financiële en logistieke elementen, enz. 

Sociaal ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen beschikt over heel wat expertise omtrent sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemen komt erop neer dat de centrale doelstelling een maatschappelijk thema is, maar dat dit wel geïntegreerd is in een businessmodel. Een sociale onderneming haalt zijn inkomsten dus uit economische activiteiten, maar die moeten vooral het een sociale doel helpen verwezenlijken.

Pol Bracke en Tom van Wassenhove ontwikkelden er een methodiek voor: de Impact Driven Business Modelling-tool (IDBM). Die wordt uitgebreid en helder uit de doeken gedaan in het boek Impactgedreven Ondernemen – aan de slag met sociale businessmodellenHet boek is zodanig opgebouwd dat het gemakkelijk kan worden gebruikt in de lessen. Uiteraard maken we van de methodiek ook gebruik wanneer vragen van externe organisaties betrekking hebben op het uitbouwen van een sociaal businessmodel. Ook daar laten we dan studententeams mee aan de slag laten gaan.

Op zoek naar expertise

Wanneer je op zoek bent naar een lector/specialist met specifieke expertise inzake ondernemerschap, brengen we je graag in contact.

Vragen van externe organisaties 

Concrete vragen van externe organisaties en bedrijven trachten we te vertalen in studentenprojecten die geïntegreerd kunnen worden in de opleidingen. Het Centrum voor Ondernemen streeft er immers naar de praktijk en het onderwijs meer en beter samen te brengen. Dergelijke projecten scherpen de ondernemende competenties van de studenten aan (initiatief nemen, creatief denken, systematische probleemaanpak, uit de comfortzone stappen,…). Het Centrum voor Ondernemen staat mee in voor de begeleiding van die projectteams.

Workshop rond ondernemen

Wanneer je een workshop rond een (aspect van) ondernemen wil organiseren, kan het Centrum voor Ondernemen daarbij helpen. In dat verband verwijzen we graag naar twee methodieken die het ondernemende gehalte meten van personen of organisaties:

  • Hunchup: Een simulatietest die je laat kennismaken met de uitdagingen die ondernemers ondervinden en meer te leren over je potentieel om een succesvolle ondernemer te worden. Hunchup meet je inzicht in het effectief uitoefenen van drie rollen die essentieel zijn doorheen het ondernemersproces. Deze test kan individueel worden uitgevoerd, maar leent zich ook tot toepassingen in lesverband.
     
  • HEInnovate: Een methodiek die peilt naar de ondernemende en innovatieve ingesteldheid van je organisatie. Vragen en stellingen, gegroepeerd in 7 aandachtsdomeinen, dienen als leidraad om de discussie op gang te brengen.
 

Interesse?
Neem dan contact op!

Partner in.

Broeikas

Broeikas is er voor jongeren en studenten tussen 16 en 25 jaar die in de ruime regio van Aalst goesting hebben om te ondernemen. We zetten in op experimenteren en nauw samenwerken met lokale bedrijven, organisaties en verenigingen.

De Ondernemersaward, meet-ups tussen jonge (student-)ondernemers, workshops, broeikassafari, train-de-trainer en coaching zijn enkele van onze initiatieven. Broeikas is een initiatief van HOGENT en Odisee samen met de Stad Aalst.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Provincie Oost-Vlaanderen.

www.broeikas.be

Gentrepreneur

Gentrepreneur inspireert en informeert Gentse jongeren tussen 17 en 26 jaar op een laagdrempelige manier over ondernemingszin en ondernemerschap.

Wil je ondernemender in het leven staan? Dan kan je naar een van de gratis events komen: per academiejaar zijn er twee Gentrepreneur Nights waar je naar inspirerende verhalen van ondernemers kan komen luisteren en kan netwerken met ondernemende jongeren en experts, twee Gentrepreneur Days met infosessies en workshops, en de Gentrepreneur Awards die de rolmodellen voor ondernemende jongeren in the picture zetten.

Twee keer per maand is er bovendien Experts in the House, waar je gratis naar het spreekuur van experts kan komen, en via de website kan je je netwerk uitbreiden met experts en jonge ondernemers.

www.gentrepreneur.gent