Facebook Pixel Huisstijl: tekst en tone of voice - Hogeschool Gent
Foto Huisstijl: tekst en tone of voice

Huisstijl: tekst en tone of voice.

H

Huisstijl: tekst en tone of voice.

Hoofdlettergebruik

De merknaam HOGENT wordt altijd met hoofdletters geschreven. 

vb. de studenten van HOGENT

De naam van een departement, dienst, directie of cel wordt altijd met hoofdletter geschreven. De woorden 'departement', 'dienst', 'directie' en 'cel' zelf hebben een kleine letter, tenzij aan het begin van een zin natuurlijk.

vb. directie Onderwijsaangelegenheden, dienst Kwaliteitsborging

Opleidingen hebben een kleine letter.

vb. master in de muziek, bachelor in de toegepaste informatica

Uitlijning

Teksten worden links gealigneerd. We vermijden gecentreerde teksten en rechts uitgelijnde teksten. Dit geldt voor titels, quotes en elke vorm van korte of langlopende tekst.

Tone of voice

De toon van HOGENT kan variëren naargelang de doelgroep die ze aanspreekt. Toch is ze herkenbaar en laat ze zich omschrijven met volgende termen:

  • Actief: Door actie te ondernemen maken we het verschil. Onze stem klinkt pittig en positief.
  • Inspirerend: We klinken enthousiast en positief maar blijven down-to-earth.
  • Vertrouwd: We passen het taalgebruik aan naargelang de doelgroep. Onze taal klinkt vertrouwd, zonder familiair of amicaal te zijn.

Aanspreekvorm

Het merkenconcept van HOGENT hanteert een mensgerichte aanpak. Om die aanpak sterker te accentueren, hanteren we de persoonlijke ‘je’-vorm bij correspondentie en bij publicaties. We vermijden de officiële ‘u’-vorm en creëren zo een tone of text die dichter staat bij de doelgroep.

Een punt na hoofdtitels en quotes

We eindigen een onderwerp of titel steeds met een punt. Zo geven we extra kracht aan het onderwerp of de titel. Dit geldt voor covers van publicaties, maar ook voor binnenwerk van brochures en folders. Is het een grote titel? Plaats dan een punt na de zin. Dit geldt niet voor alineatitels of paragraaftitels. Uitzondering op deze regel: na een datum in een titel volgt geen punt.