Facebook Pixel hr excellence in research - Hogeschool Gent
Foto hr excellence in research

HR Excellence in Research.

H

HR Excellence in Research.

In mei 2017 kende de Europese Commissie aan HOGENT het ‘HR Excellence in Research’-label toe. Deze erkenning wordt toegekend aan instellingen die een stimulerende en gunstige werkomgeving opzetten voor onderzoekers.

De bepalingen hiervoor zijn vastgelegd in het Europees handvest voor onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers, waarbij ook de principes van OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruitment) worden toegepast. HOGENT stelde een actieplan op, de ‘HR-Strategie voor onderzoekers’ (HRS4R), om gefaseerd naar die bepalingen toe te werken.

 

Het HR Excellence in Research kwaliteitslabel benadrukt de inzet van HOGENT om verantwoordelijk en respectvol te handelen, om onderzoekers eerlijke arbeidsomstandigheden te bieden, om eerlijke en transparante rekruterings- en beoordelingsprocedures voor onderzoekers te hanteren en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte.

De HOGENT HRS4R voor onderzoekers zorgt voor een engagement op lange termijn via een continue proces van zelfreflectie en bijsturing:

  • Vanaf het goedkeuren van het label in 2027 zorgt HOGENT voor de implementatie van het actieplan 2017-2020.
  • De eerste stap in het opvolgingsproces was de ‘Interim Assessment’ met een tussentijdse beoordeling door externe experten van de Europese Commissie. De evaluatie was gebaseerd op een tussentijds zelfevaluatierapport met daarin details over de status van de acties en een beschrijving van de implementatie van de HR-strategie voor onderzoekers in HOGENT. Deze evaluatie resulteerde in een herzien en uitgebreid actieplan voor 2019-2022.

In 2023 verlengde de Europese Commissie na een positieve evaluatie op een site visit het HR Excellence in Research label voor een volgende periode van drie jaar. Dit gebeurde op basis van volgende elementen: