Facebook Pixel Methode validatie en chemometrie in het labo - Hogeschool Gent
Foto Methode validatie en chemometrie in het labo

Methodevalidatie en chemometrie in het laboratorium.

M

Methodevalidatie en chemometrie in het laboratorium.

Workshop 1: basisbegrippen en -technieken

Tijdens workshop 1 focussen we op basisbegrippen en basistechnieken van de statistische dataverwerking en krijg je meer inzicht in de kwantitatieve aspecten achter (biologische) laboratoriumtesten.

We passen deze technieken toe op casussen uit het laboratorium en maken oefeningen op de computer. Daarnaast vergelijken en valideren we verschillende methodes en voeren we onder andere regressieanalyse uit. Ook dit oefen je op computer in.

Workshop 2: verdieping

In workshop 2 gaan we dieper in op de basistechnieken van de statistische dataverwerking en je krijgt een betere kijk tijdens deze workshop  op regressieanalyse, variantieanalyse en wordt dit alles toegepast door middel van meetsysteemanalyse (MSA). Op die manier krijgen de deelnemers inzicht in de kwantitatieve data-analyse binnen een laboratorium.

Oefeningen op basis van praktijkvoorbeelden en theorie volgen elkaar op in deze interactieve workshop. De oefeningen worden uitgevoerd op de computer. 

Lesvorm

Deze workshop bestaat uit twee delen verspreid over twee dagen. 

Doelgroep

Professionelen in het labo die dagelijks geconfronteerd worden met gegevensverwerking. 

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

Sofie Timmers
Frank Deruyck
Els Van Mechelen