Facebook Pixel Expertise in diermanagement bij diergerelateerde bedrijven - Hogeschool Gent
Foto Expertise in diermanagement bij diergerelateerde bedrijven

Diermanagement diergerelateerde bedrijven.

D

Diermanagement diergerelateerde bedrijven.

HOGENT is de thuis van veel experten rond dier­management. Er is een uitgebreide expertise aanwezig rond het management en welzijn van paarden, honden, reptielen en neerhof­dieren. Onze dienst kan aangesproken worden voor advies of begeleiding van professionele dier­gerelateerde bedrijven, waaronder animalaria, dierenparken, maneges, sportstallen, dierenasielen en opvangcentra.

Deze ondersteuning kan onder andere betrekking hebben tot de inrichting van verblijven, het diergezondheids­management en optimalisatie van het dierenwelzijn, en kan gebeuren op basis van een één-op-één­gesprek, een bezoek met een analyse van de situatie ter plaatse en advies op maat, of een meer langdurige begeleiding.