Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

CONSULTANCY IT-INFRASTRUCTUUR

Doelgroep

Organisaties die ondersteuning willen bij het uitstippelen van een informaticabeleid en het uitschrijven van de behoeften op gebied van hard- en software.

Contact

Noemie Slaats

Omschrijving

Wij ondersteunen bij het uitschrijven van een informaticabeleid. Wij maken een inventaris van de behoeften en noden die binnen de organisatie aanwezig zijn op hardware- en softwaregebied. Dat gebeurt op basis van plaatsbezoeken en interviews.

Op basis daarvan stellen wij een bestek op, in nauwe samenspraak met de organisatie. Daarin staat vermeld wat, in de gegeven omstandigheden, de meest haalbare of optimale oplossing is voor de organisatie, rekening houdend met het voorziene budget, de huidige situatie en de geregistreerde behoeften. Uiteraard worden hiervoor de behoeften nauwkeurig geanalyseerd en, waar nodig, gekanaliseerd en bijgestuurd tot een realistisch niveau.

Wanneer dit bestek is afgewerkt worden de nodige offertes opgevraagd door de organisatie.

Onafhankelijk van het al dan niet uitvoeren van de hierboven beschreven eerste fase, kan er ondersteuning gegeven worden bij het evalueren en vergelijken van de verschillende offertes die binnengekomen zijn.

Daarnaast kunnen wij ook begeleiding geven bij het uitwerken van oplossingen voor kleinere, meer specifieke problemen.