Facebook Pixel analyse op voedermonsters - Hogeschool Gent
Foto analyse op voedermonsters

Analyse op voedermonsters.

A

Analyse op voedermonsters.

Vanuit de Proefhoeve Bottelare kan de nat-chemische analyse van voeder­middelen (ruwvoeders, kracht­voeders en grond­stoffen) voor rundvee en varkens door het Laboratorium voor Chemische Analyses (LCA) van de UGent gecoördineerd worden. Ad hoc wordt ook samengewerkt met ILVO Dier.

Aanvullend worden de verkregen resultaten geïnterpreteerd. Het gaat hier in de eerste plaats om voedermiddelen waarin via NIRS geen uitsluitsel over de voederwaarde kan worden gegeven of als er een nauwkeurigere bepaling nodig is. Volgende nat-chemische analyses kunnen uitgevoerd worden:

  • Weendeanalyse: droge stof, ruwe as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel en suikers
  • in-vitrocellulaseverteerbaarheid
  • mineralen
  • ...

Bijkomend bestaat de mogelijkheid om een analyse van mycotoxinen uit te voeren i.s.m. UGent.

Meer info over gerelateerde onderzoeksprojecten vind je op de hoofdpagina.

Doelgroep

Landbouwsector

Contact

joos.latre@hogent.be
geert.haesaert@ugent.be