Facebook Pixel inkuilproeven - Hogeschool Gent
Foto inkuilproeven

Inkuilproeven.

I

Inkuilproeven.

De Proefhoeve Bottelare heeft uitgebreide ervaring met inkuilproeven met microkuilen. Verscheidene gewassen kunnen ingekuild worden: maïs, gras, vlinderbloemigen, granen (GPS), …

Deze gewassen kunnen bij verschillende gewasstadia, droge-stofgehalten, kuildichtheden, …. ingekuild worden, al dan niet met kuiladditieven. Het effect van deze factoren op fermentatieparameters (pH, ammoniakfractie, organische zuren, …), microbiële flora en de voederwaarde van kuilvoeders kan geëvalueerd worden. 

De Proefhoeve Bottelare beschikt over 700 microkuilen en ook over een unieke opstelling ter bepaling van de broeigevoeligheid van kuilvoeders.

Meer info over gerelateerde onderzoeksprojecten vind je op de hoofdpagina.

Doelgroep

Toeleveringsbedrijven kuiladditieven

Contact

joos.latre@hogent.be
eva.wambacq@hogent.be