Facebook Pixel veldproeven - Hogeschool Gent
Foto veldproeven

Veldproeven.

V

Veldproeven.

De Proefhoeve Bottelare (co-management HOGENT-UGent) heeft een jarenlange ervaring in proefveldwerking met diverse gewassen.

De meest courante teelten zijn tarwe, triticale, gerst, maïs, aardappelen, grassen en vlinderbloemigen (klaver, lupinen, erwten, veldbonen/ in reinteelt of mengteelt), maar ook bieten, vezelhennep, vlas, koolzaad, groenten, ... behoren tot de mogelijkheden. 

Verschillende types van veldproeven worden aangelegd: 

  • rassenproeven
  • proeven ter evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden/ fungiciden) en biostimulantia
  • bemestingsproeven, zowel met dierlijke mest als kunstmest
  • teeltechnische proeven, o.a. zaaidichtheid, oogsttijdstip, ...
  • vruchtwisselingsproeven
  • onderzoek naar de gevolgen van minimale bodembewerkingen gedurende meerdere jaren

Doelgroep

Landbouwsector
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
Landbouwcentrum Granen

Contact

joos.latre@hogent.be
geert.haesaert@ugent.be