Facebook Pixel Advies op maat bij planningsprocessen. - Hogeschool Gent
Foto Advies op maat bij planningsprocessen.

Advies op maat bij planningsprocessen.

A

Advies op maat bij planningsprocessen.

Vertrekkend vanuit de bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit die werden ontwikkeld tijdens het sociaal-ruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving, [L]eefbaarheid, en [O]ntplooiingskansen voor [K]inderen en tieners in de context van hoogbouw (BLOK-onderzoek) dragen we bij tot het denkproces in de visievorming of (voor)ontwerpfase van een concrete (her)ontwikkeling. Dat kan gaan over kleine ingrepen, de (gedeeltelijke) renovatie van een bestaande omgeving of de bouw van een nieuwe stapelbouwomgeving.

Advies op maat

Deze dienstverlening wordt op maat ontwikkeld en kan variëren van een kort advies tot een langdurige betrokkenheid bij een planningsproces. Onze bijdrage kan bestaan uit:

  • Het verwerken van thema’s van kindvriendelijkheid in de ontwerpopgave (bijvoorbeeld bij het uitschrijven van de opdracht voor een wedstrijd) en het mee beoordelen van de manier waarop deze thema’s uiteindelijk in een ontwerpvoorstel verwerkt zijn.
  • Daarnaast is er ook de mogelijkheid om ontwerpteams bij te staan bij het eigenlijke ontwerpproces. Om de principes voor een kindvriendelijke woonomgeving voldoende fundamenteel te kunnen integreren in een ontwerp- of planningsproces, worden we graag zo vroeg mogelijk betrokken.
  • Aanvullend kunnen we ook hulp bieden bij de vormgeving of uitvoering van participatieve processen om kinderen en tieners te betrekken bij ruimtelijke veranderingsprocessen, in het bijzonder in stapelbouwomgevingen.

Hoe gaan we te werk?

Vertrekpunt van ons advies of begeleiding zijn steeds de tien bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit die werden ontwikkeld tijdens het BLOK-onderzoek. Deze principes en de ruimere ervaringen uit het onderzoeksproject en de onderzochte cases passen we toe op de concrete projectcontext. Samen met de betrokken partners (die verondersteld worden uitgebreide kennis te hebben van de site en omgeving in kwestie) wordt daarbij gedeelde expertise opgebouwd.

De focus van onze procesbegeleiding ligt niet op ontwerp: we gaan niet zelf ontwerpen, noch ontwerp adviseren. Onze expertise heeft vooral betrekking op de publieke buitenruimte en overgangszones tussen private en publieke ruimte, zoals gemeenschappelijke ruimtes binnen appartementsgebouwen.

Contact

sven.devisscher@hogent.be
jo.boonen@hogent.be
marlies.marreel@hogent.be