Facebook Pixel Kindvriendelijk beleid en participatieve planning - workshop - Hogeschool Gent
Foto Kindvriendelijk beleid en participatieve planning - workshop

Workshop Kindvriendelijk beleid en participatie.

K

Workshop Kindvriendelijk beleid en participatie.

Kinderen als medeburgers

Een kindvriendelijke stad of gemeente ondersteunt kinderen en jongeren om hun positie in de stad te (her)onderhandelen. Een waarin zij worden aangesproken als stedelijke burgers die uitgedaagd kunnen en moeten worden om mee te denken over de toekomst van hun omgeving.

Stedelijke planning is daarbij een dankbare context omdat daar de toekomst van de stad – en dus de sociale, ruimtelijke en culturele positie van diverse groepen in de stad (her)onderhandeld worden. We stellen planning voor als een forum voor samenlevingsopbouw: het samen met (kinderen en jongeren als) burgers formuleren van en werken aan collectieve problemen.

 

Lezing

In deze lezing gaan we in op de context en verschillende kenmerken van kindvriendelijke lokale planning. We formuleren vijf ambities voor een kindvriendelijke stad of gemeente. Voorbeelden uit onderzoek en diverse gemeenten bieden daarbij extra inspiratie.

Deze lezing duurt 60 à 90 minuten (onderling af te spreken)

Doelgroep

Ruimtelijke en sociale professionals en beleidsmedewerkers, lokale besturen.

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg.

Contact

sven.visscher@hogent.be
pieter.fore@hogent.be

Workshop

Een plannings- en ontwerpproces is een cyclisch leerproces waarin kinderen en tieners in alle fasen en beslissingsmomenten kunnen betrokken worden. We werkten een stapsgewijze en flexibele methodologie uit voor kindvriendelijke planning en ontwerp van stedelijke ruimtes. Tijdens deze workshop gaan we door de verschillende stappen van die methodologie. We tonen authentiek materiaal uit onze eigen workshops met kinderen, en gaan ook ervaringsgericht aan de slag.

De workshop duurt twee à drie uur.

Doelgroep

Ruimtelijke en sociale professionals en beleidsmedewerkers, lokale besturen.

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg.

Contact

sven.visscher@hogent.be
pieter.fore@hogent.be