Facebook Pixel Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen - Hogeschool Gent
Foto Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen

Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen.

Lezing.

K

Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen.

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in een of andere vorm van stapelbouw: van grootschalige sociale hoogbouw over private flats tot kleinschalige cohousing.

Hoewel de vraag dikwijls gesteld wordt of dit goede omgevingen zijn voor kinderen om op te groeien, is weinig bekend over de manier waarop kinderen en tieners vandaag zelf betekenis geven aan deze woonomgevingen, welke kansen ze definiëren en op welke manier volgens hen de leefbaarheid er versterkt kan worden.

Met het multidisciplinaire (Sociaal Werk en Landschaps- en tuinarchitectuur) BLOK-project onderzochten we deze vraag samen met kinderen en tieners. Dit resulteerde in tien bouwblokken van ruimtelijke kwaliteit waarmee sociale en ruimtelijke professionals aan de slag kunnen om stapelbouwomgevingen voor kinderen en tieners te verbeteren.

Lezing

In een lezing belichten we kort de opzet, de methoden en de onderzoekscases van het BLOK-project. Vervolgens introduceren we de tien bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit die het resultaat zijn van het onderzoek. We schetsen de manier waarop de bouwblokken een kader zijn voor enerzijds de analyse van en anderzijds het interveniëren in de ruimte, met behulp van ontwerp- en andere ingrepen.

Elk bouwblok wordt kort geschetst en geïllustreerd met behulp van concrete situaties en uitspraken van kinderen en tieners uit Antwerpen Europark, Gent Watersportbaan, Wondelgem Lange Velden en regio Meetjesland. Op deze manier geeft de lezing een zeer concreet beeld van de manier waarop zij hun woonomgeving beleven, gebruiken en de kwaliteiten en tekorten die zij ervaren en benoemen.

Als professional of beleidsmaker krijg je tijdens de lezing concrete aanknopingspunten om op een sociaal-ruimtelijke manier aan de slag te gaan met de kwaliteit van de ruimte. Ten slotte krijg je in de lezing ook een kort overzicht over de verschillende methodieken die we gebruikt hebben om met kinderen en tieners in gesprek te gaan.

Duur

Een standaardlezing duurt 45 minuten. Deze kan indien gewenst uitgebreid worden met verdere toelichting over de verschillende onderzoekscases en onderzoeksmethodieken. Voorzie best ook wat tijd voor vragen en discussie.

Doelgroep

De lezing is in het bijzonder interessant voor professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en iedereen met interesse in het ruimtelijk, sociaal en/of pedagogisch aan de slag gaan in stapelbouwomgevingen.

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

sven.devisscher@hogent.be
jo.boonen@hogent.be
marlies.marreel@hogent.be