Facebook Pixel Stads- en dorpskernvernieuwing - Hogeschool Gent
Foto Stads- en dorpskernvernieuwing

Stads- en dorpskernvernieuwing

S

Stads- en dorpskernvernieuwing

Steden zijn voortdurend bezig met stadsvernieuwings- en stads­ontwikkelings­projecten en beïnvloeden daarmee het sociale en culturele leven en het samenleven van mensen in de stad. De vraag is dan ook hoe we deze stedelijke innovatie vorm kunnen geven op een sociaal rechtvaardige manier.

Op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek werd een ondersteunings­aanbod ontwikkeld over sociaal rechtvaardige stads- en dorpskern­vernieuwing. Het aanbod is gericht op praktijkwerkers, beleidsmakers en opleidingen die begaan zijn met sociaal rechtvaardige stads- en dorpskern­vernieuwing.

Lees-Wijzer

Boek ‘Van plek naar gedeelde wij~k. Stadsontwikkeling in dialoog met haar diverse bewoners’

Het boek ‘Van plek naar gedeelde wij~k.’ gaat over wijken in verandering waar veel beweegt, gebouwd en verbouwd wordt. Het aan de slag gaan rond samenleven in zo'n veranderende buurt staat centraal in deze publicatie. We stellen een aantal methodieken en acties voor, doorspekt met eigen ervaringen in een concrete wijk in Gent. De methodieken zijn gevoed door conceptuele kaders over verstedelijking en samenleven en worden gekoppeld aan uitgangs­punten en ambities. Het boek is ook in het Engels verkrijgbaar onder de titel ‘Comm~unity. From a place to live to a shared neighbourhood’.

Prijs: € 26,50 (NL)/ € 28 (ENG)

Boek bestellen →

Samenleven, samen léven of sámen leven?

Presentatie referentiekader over samenleven in veranderende wijken

We presenteren onze eigen uitgangspunten, ambities en strategieën rond samenleven in een veranderende wijk. We geven daarbij aan in welk soort richting we samenleven in een wijk willen beïnvloeden.

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 150 (Excl. 21% BTW + 10% overhead) (aangepast/sociaal tarief is mogelijk in onderling overleg)

Tip: Op zoek naar meer intensieve begeleiding op maat van jouw praktijk over deze uitgangspunten en ambities? Kies dan voor de workshop ‘Samenleven, samen léven of sámen leven? Aan de slag!’

Samenleven, samen léven of sámen leven? Aan de slag!

Workshop referentiekader over samenleven in veranderende wijken

Tijdens deze workshop bespreken we onze eigen uitgangs­punten, ambities en strategieën rond samenleven in een veranderende wijk. We dagen de deelnemers uit om aan de slag te gaan met de aangereikte inzichten. Deelnemers formuleren uitgangs­punten en ambities voor hun eigen praktijk en kiezen daarvoor geschikte strategieën en/of werken nieuwe strategieën uit.

Duur: 3 uur

Prijs: € 375 (Excl. 21% BTW + 10% overhead) (aangepast/sociaal tarief is mogelijk in onderling overleg)

Kijk-op-je-wijk

Presentatie onderzoeksmethodologie

Tijdens deze presentatie stellen we mogelijke methodieken en acties voor om aan de slag te gaan rond samenleven in een veranderende wijk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal uitgangspunten en ambities m.b.t. samenleven en brengen onze eigen ervaringen in een Gentse wijk in beeld. Op basis van praktijkbezoeken in binnen- en buitenland bieden we ‘nog-meer-inspiratie’ aan om het samenleven in lokale contexten positief te beïnvloeden.

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 150 (Excl. 21% BTW + 10% overhead) (aangepast/sociaal tarief is mogelijk in onderling overleg)

Tip: Op zoek naar meer intensieve begeleiding over deze methodieken en acties op maat van jouw praktijk? Kies dan voor de workshop ‘Kijk-op-je-wijk. Aan de slag!’

Kijk-op-je-wijk. Aan de slag!

Workshop onderzoeksmethodologie

Tijdens deze workshop stellen we mogelijke methodieken en acties voor om aan de slag te gaan rond samenleven in een veranderende wijk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal uitgangs­punten en ambities m.b.t. samenleven. Vanuit onze eigen ervaringen in een Gentse wijk en praktijk­bezoeken in binnen- en buitenland dagen we de deelnemers uit om op andere manieren naar hun praktijk(en) te kijken en daarin aan de slag te gaan met de aangereikte methodieken.

Duur: 3 uur

Prijs: € 375 (Excl. 21% BTW + 10% overhead) (aangepast/sociaal tarief is mogelijk in onderling overleg)

Uit je kot in het Rabot!

Praktijkwandeling

Tijdens deze actieve presentatie nemen we jullie mee in hoe we in een concrete wijk in verandering (de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest) een traject liepen rond samenleven. Aan de hand van een buurt wandeling vertellen we over onze samenwerking met buurt bewoners en (sociale en ruimtelijke) professionals in de wijk, de methodieken die we daarvoor inzetten en de resultaten op korte en langere termijn.

Duur: 2 uur

Prijs: € 150 (Excl. 21% BTW + 10% overhead) (aangepast/sociaal tarief is mogelijk in onderling overleg)

Praktisch:

  • Max. aantal deelnemers: 15
  • Zorg voor gepast schoeisel

Let us Trans-Form!

Projectuitvoering

Voor beleidsmakers en praktijkwerkers die aan de slag willen gaan rond (samenleven in) een veranderende wijk werken we een begeleidingstraject op maat uit. We zijn daarbij flexibel wat duur en intensiteit van het traject betreft. Hierbij bieden we brede ondersteuning aan bij het uitwerken van projecten stads- en dorpskernvernieuwing (bv. betrekken van burgers, opzetten van methodologie, ontwikkelen van visie op samenleven, etc.). Ook ondersteuning in kader van specifieke deelaspecten van dergelijk traject is mogelijk.

Duur: In onderling overleg te bepalen

Prijs: In onderling overleg te bepalen

Contact.

HOGENT-Onderzoekscentrum eCO-CITY Campus Schoonmeersen - Valentin Vaerwyckweg 1 - 9000 Gent.

Dit is een aanbod van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Meer info over de onderzoeksprojecten vind je hier: