Facebook Pixel Training Personal Outcomes Scale (POS) - Hogeschool Gent
Foto Training Personal Outcomes Scale (POS)

Training Personal Outcome Scale (POS).

Kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking.

T

Training Personal Outcome Scale (POS).

Als begeleider van personen met een verstandelijke beperking streef je ernaar om je cliënt een zo hoog mogelijke individuele Kwaliteit van Bestaan te bezorgen.

De Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) kan in dit proces een heel belangrijke rol spelen. De POS is een instrument dat inzicht geeft in de sterkere en zwakkere aspecten van iemands kwaliteit van bestaan en dat de levenskwaliteit kan meten op basis van specifieke indicatoren.
Op basis van de uitkomsten van dit instrument kan je de aard en intensiteit van de ondersteuning optimaliseren om zo de kwaliteit van bestaan te bevorderen.

Deze training start met een introductie rond Kwaliteit van Bestaan, gevolgd door een intensieve training over de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS).

We gaan in op de verschillende stappen in de ontwikkeling van de POS en lichten ook de praktische werking van het instrument toe zoals o.a. de wijze van registratie en verwerking van de uitkomsten. Daarenboven gaan we dieper in op domeinspecifieke vragen. Naast deze theoretische toelichting is de praktische inoefening van het instrument een essentieel onderdeel van de training.

Lesvorm

Praktijkgerichte workshop

Doelgroep

Begeleiders die personen met een verstandelijke beperking ondersteunen.

Groepsgrootte

18-20

Contact

remco.mostert@hogent.be

Onze experts zijn verbonden aan het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective, dé referentie op het vlak van Quality of Life. Ze stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse indien gewenst.