Facebook Pixel Passages: Overgangsrituelen van hier en elders - Hogeschool Gent
Foto Passages: Overgangsrituelen van hier en elders

Passages: overgangsrituelen van hier en elders.

P

Passages: overgangsrituelen van hier en elders.

Mensen die minder in contact staan met andere culturen ontdekken tijdens deze vorming de andersheid, maar ook de gelijkheid van het andere. De waardering voor de diversiteit is een belangrijk middel om te komen tot een meer open, verdraagzame en harmonieuze samenleving. 

We gaan ervan uit dat je pas die waardering kan hebben wanneer je overtuigd bent van

  1.  de waarde van de eigen cultuuridentiteit
  2.  het dynamische karakter van zowel cultuur en identiteit als de verhouding tussen beide.

Door het in contact komen met de diversiteit van en binnen culturen en de hiermee samenhangende rijkdom aan verschillende wereldbeelden, krijg je gemakkelijker inzicht en respect krijgen voor het anders zijn van de ander.

Onze aanpak

We focussen op de diversiteit van de rituelen, de universaliteit van de overgangsrituelen en vooral op het bijstellen van een te stereotiepe wederzijdse beeldvorming.

Per vorming getuigt iemand over zijn of haar ervaringen.

Het accent ligt hier vooral op de interactie en communicatie met iemand die een andere culturele achtergrond heeft en vertelt over de wijze waarop hij of zij de overgangsrituelen uit het land van herkomst hier kan en/of mag vieren.

Lesvorm

Praktijkgerichte workshop

Doelgroep

Iedereen die interesse heeft

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

eva.vens@hogent.be