Facebook Pixel Psycho-educatie en ouder­begeleiding bij kinderen met dyscalculie - Hogeschool Gent
Foto Psycho-educatie en ouder­begeleiding bij kinderen met dyscalculie

Psycho-educatie en ouder­begeleiding bij kinderen met dyscalculie

P

Psycho-educatie en ouder­begeleiding bij kinderen met dyscalculie

Psycho-educatie (voor de persoonlijke factoren) en ouder­begeleiding (voor de externe factoren) moeten deel uitmaken van de logopedische behandeling bij dyscalculie.

Psycho-educatie heeft als doel de leerling met dyscalculie enerzijds te informeren maar vooral ook te empoweren.

Ouder­begeleiding heeft als doel de ouders strategieën aan te leren om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.

Ouder­begeleiding en psycho-educatie bij het kind moeten idealiter samen aangeboden worden. Op die manier empoweren we zowel het kind zelf als de omgeving.

Doelgroep

Logopedisten, ouders, leerkrachten en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met leerstoornissen.

De groepsgrootte wordt in onderling overleg bepaald.

Lesvorm

Lezing en/of workshop

Kostprijs

Vraag vrijblijvend een offerte aan via expertise@hogent.be.

Datum

In onderling overleg.

Locatie

Bij jou ter plaatse.

Contact

Sabine Vandevelde, sabine.vandevelde@hogent.be

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Wiskunde in een prentenboek

Collega Hilde Rabaut stelt vast dat het met ons (kleuter)onderwijs niet zo goed gaat. Vooral wiskundige vaardigheden worden stiefmoederlijk behandeld. Recent rondde ze een onderzoek af rond de rol …

Research Centre for Learning in Diversity
Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoeks­centrum. We voeren praktijk­gericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren …