Facebook Pixel Spraak- en taalproblemen bij kinderen - Hogeschool Gent
Foto Spraak- en taalproblemen bij kinderen

Preventie, detectie en aanpak van spraak- en taalproblemen bij kinderen.

P

Preventie, detectie en aanpak van spraak- en taalproblemen bij kinderen.

Niet elk kind is even taalvaardig, maar het is niet altijd voor de hand liggend om dit tegelijk op te merken, ermee om te gaan in de klas en er een pasklaar antwoord op te bieden.

Een goed preventief beleid en vroegtijdige detectie en aanpak van spraak- en taalproblemen binnen zowel de voorschoolse als vroegschoolse context is uiterst belangrijk. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat ongeveer de helft van de jonge kinderen met deze problemen later moeite hebben met schoolse vaardigheden zoals lezen en schrijven. Bovendien lopen deze kinderen ook een groter risico op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen.

Tijdens deze interactieve workshop krijg je enerzijds een theoretische omkadering waarin we de belangrijkste aspecten en voorwaarden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen schetsen. Een vakspecialist verklaart de term ‘normale spraak-en taalontwikkeling’ en belicht eveneens het belang ervan binnen de opvoeding van het kind. Ook gaan we in op enkele risicofactoren en kenmerken van een gestoorde ontwikkeling en hoe je die best in kaart breng via observatie- en screeningsinstrumenten. We bekijken hoe je best reageert op en omgaat met taalzwakke kinderen en hun omgeving om hen optimale ontwikkelingskansen te bieden. We geven je een aantal taalstimulerende tips en technieken mee die je in een praktische sessie in kleine groepjes en onder begeleiding leert toepassen.

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Doelgroep

Onderwijzend personeel, zorgcoördinatoren die werken met kleuters en lagere schoolkinderen met een bedreigde spraak- en/of taalontwikkeling, mensen uit voorschoolse kinderopvang en CLB-medewerkers.

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

eddy.hoste@hogent.be