Facebook Pixel Vaardige én enthousiaste lezers? Het kan! - Hogeschool Gent
Foto Vaardige én enthousiaste lezers? Het kan!

Vaardige én enthousiaste lezers? Het kan!

V

Vaardige én enthousiaste lezers? Het kan!

Uit recent onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen sterk achteruitgaat. In deze bijscholing bekijken we hoe we de leesvaardigheid en de leesmotivatie van kinderen kunnen verbeteren.

We focussen op recente inzichten aangaande effectief leesonderwijs en gaan dieper in op evidence-based aanpakken. Zo komt de LIST-methodiek, die al in bepaalde Vlaamse scholen wordt toegepast, uitgebreid aan bod. De scholen die LIST toepassen, merken een vooruitgang in zowel de leesvaardigheid als het leesplezier van hun leerlingen. Verder staan we stil bij Denk! een nieuwe methodiek voor begrijpend lezen.

Doelgroep

Leerkrachten eerste, tweede en derde graad lager onderwijs.

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Kostprijs

Vraag vrijblijvend een offerte aan via expertise@hogent.be.

Locatie

Bij jou ter plaatse of bij HOGENT

Contact

Kristel Detollenaere is lector Nederlands in de bachelor lager onderwijs en is nominatielezer voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Ze werkte als toetsontwikkelaar bij het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peiling mee aan het ontwikkelen van de peilingstoetsen 2018 voor lezen, schrijven en luisteren.