Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van Wegbermbeheer - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van Wegbermbeheer

Wegbermbeheer.

W

Wegbermbeheer.

Plant- en diersoorten hebben het in ons versnipperde landschap moeilijk om volwaardige populaties te vormen en dreigen daarom vaak te verdwijnen. Bermen kunnen fungeren als verbindingswegen, zodat resterende deelpopulaties samen kunnen deel uitmaken van een meer duurzame populatie. Opdat dit zou werken, moeten bermen op een zo doordacht mogelijke manier beheerd worden, zodat ze zo goed mogelijk kunnen fungeren als ecologische verbindingswegen. We delen graag onze kennis en ervaring om een doordacht wegbermbeheerplan op te maken. 

Doelgroep

Gemeentebesturen, MINA-raden, provincies, provinciale domeinen.

Contact

lieven.dhollander@hogent.be