Facebook Pixel hygiëne - Hogeschool Gent
Foto hygiëne

Hygiëne.

H

Hygiëne.

Bij de productie van levensmiddelen kan er contami­natie optreden van micro-organismen, virussen of andere stoffen. Om micro­biologische risico's te vermijden of te beperken, moeten strikte hygiëne­voorschriften nageleefd worden.

De basisregels zijn de Goede Hygiënepraktijken (GHP) en omvatten de infrastructuur, de opleiding van het personeel, de kwaliteit van de grondstoffen, afvalbeheer, … Deze voorschriften zijn ook vastgelegd in een Europese Verordening 852/2004 en vormen de basis voor een HACCP-voedselveiligheidssysteem.

Is jouw GHP-beleid up-to-date? Kennen jullie operatoren het belang van een goede hygiëne? Wens je een omgevingsbemonstering uit te voeren of heb je een specifiek probleem?

Bij ons kan je terecht voor diverse microbiologische analyses omtrent hygiëne-indicatoren, omgevingsbemonsteringen en bederf- en houdbaarheidstesten. Wij beschikken over de mogelijkheid om in je bedrijf oppervlaktebemonsteringen (swabs, petrifilm, rodac, ATP-metrie) te komen uitvoeren.

Ook kunnen wij advies verzorgen rond de hygiëne binnen jouw voedingsbedrijf. Dit omvat zowel de algemene aanpak als de mogelijkheid tot het uitwerken van specifieke casestudies.

Daarnaast kunnen wij instaan voor opleidingen op maat rond hygiëne bij de productie van levensmiddelen (GHP). Omdat ons team zowel voedingstechnologen als voedingsdeskundigen bevat, kunnen wij deze expertise zowel op het niveau van de industriële productie van levensmiddelen als op het niveau van de grootkeuken aanbieden.

Meer info over onze projecten vind je op de hoofdpagina.

Doelgroep

KMO's, start-ups, consumentenorganisaties, opleidingscentra, vzw’s, hoeveverwerkers, …

Sectoren: voedingsbedrijven (van lokale slager tot industriële producent, retailers, horeca, grootkeukens, …)

Contact

afn@hogent.be