Facebook Pixel wetgeving - Hogeschool Gent
Foto wetgeving

Wetgeving.

W

Wetgeving.

Er bestaan wetteksten op verschillende niveaus m.b.t. voeding. Levensmiddelenwetgeving heeft als doel om de volksgezondheid te beschermen en eerlijke handel te waarborgen. De veelheid aan wettelijke spelregels op Europees en nationaal niveau zorgt bij heel wat bedrijven echter voor onduidelijkheid of vragen.

Ben je de weg kwijt in de verschillende verordeningen, koninklijke besluiten, richtlijnen, ...? Ben je niet zeker welke wetgeving van toepassing is binnen jouw bedrijfscase?

Wij beschikken over de juiste expertise om je te adviseren en te ondersteunen bij de toepassing van de actuele levensmiddelenwetgeving en in het bijzonder van de hygiënewetgeving, de contaminantenwetgeving en de etiketteringswetgeving.

Wij kunnen opzoekingswerk verrichten, specifieke gevalstudies uitwerken of opleiding op maat verzorgen.

Doelgroep

KMO's, start-ups, consumentenorganisaties, opleidingscentra, vzw’s, hoeveverwerkers, …

Sectoren: voedingsbedrijven (van lokale slager tot industriële producent, retailers, horeca, grootkeukens, …)

Contact

voeding@hogent.be