Facebook Pixel De landmeter en zijn instrumenten - Hogeschool Gent
Foto De landmeter en zijn instrumenten

De landmeter en zijn instrumenten.

D

De landmeter en zijn instrumenten.

Enig idee wat die landmeter daar in jouw straat of op het nabijgelegen bouwterrein uitvoert? De lectoren van HOGENT maken je dit graag duidelijk!

We starten de workshop met een leuke voorstelling van de afstudeerrichting landmeten en lichten de diverse beroepsmogelijkheden en het takenpakket van de landmeter-expert toe: geometrische situering van terreinpunten, maatvoering bij de realisatie van bouwwerken, grensbepaling, schattingen en plaatsbeschrijvingen, …

Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze bepalen het hoogteverschil tussen twee gemarkeerde punten op de campus. Ze hanteren daarbij het waterpastoestel. We reflecteren achteraf over de nauwkeurigheid van de toestellen en we bespreken welke resultaten het betrouwbaarst zijn.

Datum

na onderling overleg

Doelgroep

derde graad van de wetenschappelijke richtingen van ASO/TSO

Maximaal aantal leerlingen

25


Materiaal

Bij regenweer aangepast schoeisel en regenkleding meebrengen. De meting vindt sowieso plaats in de openlucht.


Duur

3 uur


Locatie

campus
Schoonmeersen (Gent)


Kostprijs

gratis