Facebook Pixel Synthese en analyse van biodiesel - Hogeschool Gent
Foto Synthese en analyse van biodiesel

Natuurvriendelijke synthese en analyse van biodiesel.

N

Natuurvriendelijke synthese en analyse van biodiesel.

In deze workshop maken de leerlingen zelf biodiesel uit olie. Omdat we allemaal op zoek moeten naar duurzame alternatieven.

Je moet al geruime tijd op een andere planeet hebben gewoond wil je de termen biomassa, energieplan, groene stroom, biobrandstoffen, Kyotonormen en dergelijke niet kennen. Het wankel evenwicht van ons milieu, de toenemende brandstofprijzen, de nakende schaarste van de natuurlijke rijkdommen of het toenemende verkeer verplichten politici en wereldleiders tot een zoektocht naar alternatieve brandstoffen.

Biodiesels vormen een van de interessantste biobrandstoffen die als vervangmiddelen voor fossiele brandstoffen kunnen dienen. De synthese, de ontwikkeling en de karakterisering van biodiesel is vandaag een ‘hot item’ bij chemische bedrijven die werkzaam zijn in de energieproductie. In dit laboratorium is het de bedoeling dat je zelf biodiesel maakt uit olie en die daarna gaat analyseren via snelle en zeer eenvoudige technieken.

Datum

mogelijk in januari 2022

Doelgroep

wetenschappelijke of technische richtingen ASO/TSO, jaar 4-5-6

Maximaal aantal leerlingen

12


Materiaal

labojas en veiligheidsbril meebrengen (indien mogelijk)


Duur

2.5 uur


Locatie

campus Schoonmeersen Gent


Kostprijs

door de kostprijs van de verbruiksgoederen wordt er een tussenkomst van 2 euro per leerling aangerekend