Facebook Pixel Project indienen - Hogeschool Gent
Foto Project indienen

Maak jij het verschil? Ontvang 50 tot 500 euro om je project te realiseren.

M

Maak jij het verschil? Ontvang 50 tot 500 euro om je project te realiseren.

Er kunnen momenteel geen nieuwe projecten ingediend worden. Hou deze pagina in de gaten voor meer info.

Projecten

HOGENT is bijzonder trots op haar ENGAGE-studenten. Hieronder vind je een overzicht van de projecten en resultaten die werden gehonoreerd via het ENGAGE-fonds.

Projecten

HOGENT is bijzonder trots op haar ENGAGE-studenten. Hieronder vind je een overzicht van de projecten en resultaten die werden gehonoreerd via het ENGAGE-fonds.

Sfeerbeeld
2020

Chapulski-
project

Luka Verhaeghe gebruikt het Engagefonds om  samen met de internationale vrijwilligers van het For a purpose project te bouwen aan een doveninternaat voor 60 jongeren op de huidige locatie van het internaat in Tulsipur, Dang district in Nepal. 

Het project wordt gebouwd volgens de earthbagarchitectuur. Een aardbeving, vuur en kogelbestendige techniek met een lage bouwkost. De dove jongeren worden zelf intensief betrokken bij het bouwproject door hen een bijdrage te geven voor hun werk.
 

Sfeerbeeld
2020

Huistaakbegeleiding Op Maat
in het Scheldeoord

Het project 'Huistaakbegeleiding Op Maat' in het Scheldeoord is  gestart op 17 februari 2019. Naast de pure huistaakbegeleiding worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat hierbij niet enkel om ontspannende activiteiten zoals een cinemanamiddag of een paasontbijt maar ook om activiteiten die kinderen stimuleren om meer bewust te zijn van hun eigen situatie.  Vanuit de ouders wordt vaak geopperd dat er te weinig aandacht geschonken wordt aan de problemen van mensen in een kwetsbare situatie. Het huistaakproject probeert hierin verandering te brengen door de wijk te beschouwen als één grote familie waarbij de ervaren signalen aan de juiste beleidspartners doorgegeven worden om zo tot oplossingen voor wijkproblemen te komen.

Sfeerbeeld
2020

Snoezelruimte voor de Kariboesscouts

Vier enthousiaste HOGENT-studenten (Charlotte Goossens, Maya Caterin, Hera Vangheluwe en Cheyenne Willems) dienen samen een project in voor de oprichting van een inclusieve scoutsgroep in de Gentse regio. Vorig jaar kregen ze 500 euro ondersteuning voor de oprichting.

Omdat we bij HOGENT dit project een zeer warm hart toedragen werd dit jaar 150 euro toegekend voor de inrichting van een Snoezelruimte.

Sfeerbeeld
2020

Watervoorziening
Ghana

Wanneer HOGENT-studente Joke Farinon in Ghana geconfronteerd wordt met de waterschaarste die er heerst besluit ze te investeren in een waterpomp. Joke organiseert het plaatsen van een waterpomp samen met de plaatselijke bevolking en ze blijft ook zorgen voor het onderhoud, de reparaties, de elektriciteitsfacturen enzovoort. Voor haar werk is Joke trouwens gewaardeerd met een lokaal ambassadeurschap.

Joke geeft  blijk van grote ondernemingszin en daadkracht . Ook dit zijn waarden  die HOGENT  wenst uit te dragen en die mee aan de grondslag lagen voor het oprichten van het HOGENT ENGAGEFONDS.

Sfeerbeeld
2019

Inclusieve scouts
'De Kariboes'

Vier enthousiaste HOGENT-studenten (Charlotte Goossens, Maya Caterin, Hera Vangheluwe en Cheyenne Willems) dienen samen een project in voor de oprichting van een inclusieve scoutsgroep in de Gentse regio. Deze studenten studeren allemaal iets dat te maken heeft met mensen met een beperking en kiezen…

Meer info →

Sfeerbeeld
2019 

Eenzaamheid: taboe
over generaties heen

Met haar fotoproject doorbreekt Eline Devliegher eenzaamheid bij jongeren en ouderen.  De laatste jaren vergroot de eenzaamheid binnen onze maatschappij. Ondanks diverse sociale media voelen jongeren zich eenzamer dan ooit. Ook ouderen ervaren deze eenzaamheid. Hun sociale cirkel ...

Meer info →

Sfeerbeeld
2018

Toedoe
 

Als chronisch zieke student ondervond Jelle Buyle aan de lijve de moeilijkheden om haar ziekte te combineren met studies, kinderen, hobby’s…. en om sociaal actief te blijven. Vanuit haar eigen uitdagende situatie bedacht Jelle het ToeDoe-project dat tot doel heeft om chronisch zieken te…

Meer info →

Sfeerbeeld
2018

Annelie to Malawi

Van 26 april tot en met 6 mei 2018 bouwt het team Namasté van Habitat for Humanity 5 huizen in Malawi.  Annelie Dubois verzamelt hiervoor zelf de nodige fondsen. Voor het bouwen zelf werkt Annelie samen met Habitat for Humanity. Dit is een organisatie die mensen een dak boven hun hoofd w…

Meer info →

Sfeerbeeld
2018

Boys Bring Brooms to the Yard

Nog voor #metoo veel media-aandacht kreeg werd Esther schelfhout bewogen  door hoe we omgaan met superieur gedrag tegenover vrouwen in publieke en private ruimtes. Ze vertelt daarom vrouwenverhalen uit de (kunst)geschiedenis en onderzoekt de relevantie van deze verhalen voor…

Meer info →

Sfeerbeeld
2018

Mantelhart

Mabelle werd van dichtbij geconfronteerd met dementie. Ze leerde dat de zorg voor mensen met dementie niet te onderschatten is en dat mantelzorgers een onmisbare schakel vormen in de ondersteuning van wie met dementie wordt geconfronteerd. De voorbije decennia is het begrip mantelzorg positief …

Meer info →

Sfeerbeeld
2018

De herinnering doet
opnieuw herbeleven

Het project van Jhomayra Elizabeth Cevallos Ordòñez brengt sfeermuziek bij mensen die niet in staat zijn om concerten bij te wonen: bij bewoners van rust-en verzorgingstehuizen en gehandicapteninstellingen. De motivatie voor dit project vond Jhomayra via een onderzoek van BBC-cult…

Meer info →