Foto Agenda

Agenda.

A

Infoavond wegwijs in het hoger onderwijs

Een goede studiekeuze is de basis van een succesvolle carrière in het hoger onderwijs. Vertrekkend vanuit onze dagelijkse ervaring brengen we jou en je ouders graag bij hoe je een goede studiekeuze maakt.

Vakdidactiek aardrijkskunde

Wil je graag je innoverende werkvormen gebruiken, maar weet je niet goed hoe? Weet je niet goed hoe je gemakkelijk kan differentiëren in de les aardrijkskunde? Wil je graag op virtuele excursie?

7 november (van 13.30 tot 16 uur)
Campus Ledeganck, Gent
E-QUAL training Personal Outcomes Scale (POS)

Dit instrument ontwikkeld in het kader van het Quality of Life gedachtengoed, geeft inzicht in de sterkere en zwakkere aspecten van de kwaliteit van bestaan van een persoon. We richten ons tijdens deze training meer specifiek naar ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Wil je het POS-instrument graag (beter) leren kennen of op termijn introduceren in de voorziening waar je werkt, dan kan je nu de POS-training volgen bij de specialisten van het expertisecentrum E-QUAL. (2 dagen)

7 en 21 november 2019 (9.30 uur)
De Wijnaert
Energiedeskundige Type A - verplichte permanente vorming

De aanwezigheden van de houders van een certificaat worden doorgegeven aan de energieprestatiedatabank van het VEA.

8 november en 9 december (13 - 19 uur)
Campus Schoonmeersen
Communicatie en teamgericht werken voor laboratoriumtechnologen

In deze vorming leer je over Transactionele Analyse, een communicatie- en persoonlijkheidsmodel waarmee we actief aan de slag gaan om je persoonlijk functioneren in een team een boost te geven.

8 november 2019 (9 tot 16.30 uur)
Campus Schoonmeersen (sporthal), Gent
De nieuwe Vlaamse woninghuur

Bij de Zesde Staatshervorming werd een belangrijk deel van de huurwetgeving geregionaliseerd, waaronder de huur van woningen. Voor het Vlaams gewest werd eind 2018 een eigen en volledig nieuwe regeling inzake Woninghuur uitgevaardigd.

Op deze studienamiddag worden het Vlaams Woninghuurdecreet (Decreet Vlaams Parlement van 9 november 2018) en al de uitvoeringsmaatregelen op een overzichtelijke, grondige en praktijkgerichte wijze besproken.

9 september en 11 september
Blankenberge en Rillaar
How to bridge the financial gap: Budgetten, forecasts, variantieanalyses, cash opvolging en meer: over het hoe, wat en wanneer + de nodige software tools

Navormingsreeks voor boekhouders en hoofdboekhouders van bedrijven in samenwerking met Conessence. 

12 november 2019
Maaltebruggekasteel (eerste verdieping)
Lezing - E-nummers in voeding: Evil of Eetbaar?

HOGENT en Erasmushogeschool Brussel bundelen de krachten voor een reeks lezingen rond misvattingen over voeding. Elke lezing heeft een ander thema. 

12 november 2019 (19.00 - 21.00 uur)
Campus Bloemenhof, Erasmushogeschool Brussel
Inspiratiedag Peer Support

HOGENT en Erasmus hogeschool Brussel bundelen de krachten voor de inspiratiedag Peer Support. Sociale interactie tussen studenten en het stimuleren van betekenisvol leren, hebben een positieve invloed op de studieloopbaan. Tijdens de inspiratiedag krijg je via verschillende keuzesessies concrete suggesties om mee aan de slag te gaan.

14 november (9 - 16.30 uur)
Campus Schoonmeersen
Navorming notarieel boekhouden: inleiding notariaat

De navorming notarieel boekhouden richt zich tot notarissen, kandidaat-notarissen, notariële medewerkers en boekhouders en accountants die zich willen specialiseren in notarieel boekhouden.