Facebook Pixel Alle dagen Wereldwaterdag bij Health and Water Technology - Hogeschool Gent

Alle dagen Wereldwaterdag bij Health and Water Technology.

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Voor het onderzoekscentrum Health and Water Technology is het echter dagelijks een beetje waterdag, aangezien heel wat onderzoeksprojecten zich op (een aspect van) water focussen. We belichten er graag enkele naar aanleiding van de Wereldwaterdag.

Onderzoekers in Ecuador

Zo is een onderzoeksteam van HOGENT, samen met Vlaamse partners UGent, Universiteit Antwerpen, KULeuven en het Provinciaal Centrum Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen en twee Ecuadoraanse instellingen (Ikiam Universiteit van de Amazone en ESPOL) actief in het Amazonebekken in Ecuador.  De onderzoekers ontwikkelden een monitorsysteem dat invasieve vissoorten – ongewenste indringers, zeg maar - snel kan opsporen en toelaat om de biodiversiteit veilig te stellen. Dankzij het systeem kan preventief worden ingegrepen om verdere verspreiding van invasieve soorten tegen te gaan en om de ecosystemen in de rivieren beter te beschermen.

Het monitoringsysteem is gebaseerd op ‘environmental-DNA technology’ (eDNA). eDNA is DNA dat niet (meer) in een organisme, maar vrij in de omgeving aanwezig is. Aangezien organismen in nauw contact staan met hun omgeving, geeft het eDNA een goed beeld van welke organismen aanwezig zijn of waren.

Daarnaast worden weefselstalen van amfibieën en vissen genomen waarna het DNA gesequeneerd wordt - dit betekent dat de volgorde van de bouwstenen van het DNA bepaald wordt.  Deze sequenties worden aan de Ecuadoriaanse DNA-databank toegevoegd, een databank die dankzij het project wordt ontwikkeld. 

Bij dit onderzoeksproject zijn HOGENT- en plaatselijke studenten betrokken via praktijkcursussen, veldwerk, opleidingen, stages en eindwerken.

Projecten rond waterzuivering

In de context van waterzuivering start het project Phage4Water. Een terugkerend probleem bij waterzuivering is dat de gevormde biomassa moeilijk bezinkt door de aanwezigheid van ongewenste bacteriën. Binnen het project Phage4Water wordt de mogelijkheid onderzocht om fagen te gebruiken om deze ongewenste bacteriën bij de afvalwaterzuivering te verwijderen. Fagen zijn virussen die bacteriën aanvallen en tot nog toe vooral ingezet worden in medische context.

Daarnaast loopt nog een onderzoek naar het zuiveren van afvalwater met behulp van microalgen. Dat project gaat ook na op welke manier de geproduceerde biomassa gebruikt kan worden.

Voor onderzoek van waterkwaliteit en waterzuiveringsprocessen bouwt HOGENT dit jaar overigens aan een mobiele waterzuiveringsunit met labo, die het voor onderzoekers mogelijk maakt om op locatie het waterzuiveringsproces te bestuderen en eventueel te verbeteren.

De mobiele waterzuiveringsunit zal ingezet worden bij bedrijven die met watervragen zitten en bij het onderzoekscentrum eveneens terecht kunnen voor gratis eerstelijnsadvies in kader van VLAIO Blikopener.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Health and Water Technology
Health and Water Technology is een onderzoekscentrum met expertise in biochemische technologie. Volgende uitgangspunten staan centraal in ons onderzoek en onze …

Publicatiedatum: 18/03/2021