Facebook Pixel Energiefactuur beperken door efficiënter te zuiveren. - Hogeschool Gent
Foto Energiefactuur beperken door efficiënter te zuiveren.

Energiefactuur beperken door efficiënter te zuiveren.

E

Energiefactuur beperken door efficiënter te zuiveren.

Bedrijven kreunen, net als de burgers, onder de volledig ontspoorde energiekosten. Alle maatregelen die energieverbruik kunnen inperken, zijn dus welkom. Het HOGENT-onderzoekscentrum Health & Water Technology kan hen daarbij helpen. Onderzoek van het centrum heeft immers aangetoond dat veel aerobe waterzuiveringssystemen met kleine aanpassingen in hun bedrijfsvoering 5 tot 25 procent energie-efficiënter kunnen zijn. En dus veel kosten besparen.

Aerobe installaties maken het merendeel van de afvalwaterzuiveringssystemen uit. Bij aerobe zuivering wordt afvalwater gezuiverd met actief slib. Dat komt erop neer dat men het afvalwater vermengt met verschillende soorten bacteriën. Door extra lucht in het water te brengen – dus te beluchten - zijn die micro-organismen actief en gebruiken ze de vervuiling in het afvalwater als voedingsbron. Zo wordt het water gezuiverd.

De energie die daarvoor nodig is, bedraagt 50 tot 80 procent van het totale energieverbruik van het zuiveringsproces. Toch springen vele bedrijven daar niet energie-efficiënt mee om. De onderzoekers van Health & Water Technology kunnen hen daarbij helpen.

‘Tientallen procenten’

De onderzoekers concludeerden dat het energieverbruik veel te hoog ligt in verhouding tot de hoeveelheid verontreiniging die uit het afvalwater werd verwijderd. Dit is te wijten aan een onjuiste instelling van de beluchters: “Alle bedrijven in ons onderzoek beluchtten veel meer dan nodig, waardoor gebruikte zuurstof gewoon weer in de lucht wordt geblazen. Soms gaat het over tientallen procenten te veel”, zegt onderzoeker Christine Van der heyden.

De HOGENT-onderzoekers bepaalden via een speciale techniek de ‘kritische zuurstofconcentratie’: de hoeveelheid zuurstof die het slib minimaal nodig heeft om het water goed te kunnen zuiveren. In de bedrijven die in het onderzoek betrokken waren, werden de instelpunten van het beluchtingsproces verbeterd, waarbij telkens de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater werd bewaakt. Dit leidde tot een verminderd energieverbruik van 15 tot 20 procent.

“Zo wordt het hele zuiveringsproces precies afgestemd op de noden van het bedrijf in kwestie. Want ook dat is een belangrijk element: de maatregelen die gelden voor de ene onderneming, kunnen niet zomaar worden gekopieerd naar een ander bedrijf. Het slib is immers bij elk bedrijf anders”, legt Christine Van der heyden uit. “Bovendien is ook de samenstelling van het afvalwater verschillend in vergelijking met afvalwater van jaren geleden, terwijl de beluchters niet aangepast zijn aan die wijzigingen.”

Ketens van bacteriën

Daarnaast kwam uit het onderzoek naar boven dat de samenstelling van het actief slib een grote invloed kan hebben op het energieverbruik van het beluchtingsproces. Soms kunnen er bacteriën in het slib zitten die voorkomen als lange ketens. Die belemmeren de transfer van zuurstof in de vloeistoffase, met hoger energieverbruik tot gevolg. Het komt er dus op aan om deze ongewenste bacteriën te detecteren via microscopie en selectief uit het systeem te verwijderen. De energiebesparing die dat met zich meebrengt, is indrukwekkend: labtesten leerden dat het energieverbruik maar liefst met 57 procent afnam als deze draadvormende bacteriën waren verwijderd.

“Meer aandacht besteden aan de waterzuivering, die te veel bedrijven nu nog als een noodzakelijk kwaad beschouwen waar ze bijgevolg weinig naar omkijken, zou de energiefactuur sterk kunnen doen dalen”, zegt Christine Van der heyden.

“Slechts zelden is een vernieuwing van de installatie nodig. Meestal volstaan beperkte bijsturingen. Die impliceren dan wel dat de bedrijven geregeld metingen (laten) uitvoeren. Bij dit alles kunnen wij hen helpen”, benadrukt ze.

Christine Van der heyden

“Meer aandacht besteden aan de waterzuivering zou de energiefactuur sterk kunnen doen dalen.”

Christine Van der heyden, onderzoeker Health and Water Technology

Publicatiedatum: 15/09/2022