Facebook Pixel Het onderwijs van morgen: een walk in the park? - Hogeschool Gent
Foto Het onderwijs van morgen: een walk in the park?

Onderwijs van morgen: een walk in the park?

O

Onderwijs van morgen: een walk in the park?

Is het HOGENT-onderwijsbeleid van morgen een walk in the park? Letterlijk komt het alvast in de buurt, want de dienst Onderwijsontwikkeling nodigt elke HOGENTenaar uit om via de meedenkroute op campus Schoonmeersen - of de online variant - al wandelend mee te denken en inzichten te delen over het onderwijs van de toekomst. Op die manier kan je de strategische toekomstkeuzes mee vorm geven. Je mening telt.

Via de wandeling wil de dienst Onderwijsontwikkeling achterhalen welke kijk HOGENTenaars – studenten en medewerkers - hebben op onderwijs, wat ze belangrijk vinden, wat er op het vlak van onderwijs leeft in de organisatie, wat weinig aandacht krijgt maar misschien wel moet aangepakt worden, enz.

Aan de meedenkroute, die de hele maand maart beschikbaar is, is een app gekoppeld die je op bepaalde punten vragen en opdrachten voorschotelt en je aan het denken zet over de uitdagingen en mogelijkheden van het hoger onderwijs van de toekomst.

Om een idee te geven van wat je mag verwachten van de meedenkroute, geven we je graag enkele van de opdrachten mee: de deelnemers krijgen onder meer de vraag om uit negen principes (o.a. samenwerkend leren, hybride trajecten, wisselwerking met het werkveld,…) er drie te kiezen die volgens hen prioritair zijn. Ook worden ze uitgedaagd om te voorspellen welke grote veranderingen ons te wachten staan in het hoger onderwijs, hun visie te geven op welke lesaanpak het best leidt tot diepgaand leren of ze krijgen een quote aangeboden die aanzet tot nadenken – al dan niet luidop. Deze voorbeelden zijn maar een greep uit het geheel.

Van B naar T

De wandeling start aan de achterkant van gebouw B en gaat richting gebouw T. Je kan de meedenkroute alleen doen, maar het is zeker een meerwaarde om je er met studenten samen aan te wagen, geeft stafmedewerker onderwijsontwikkeling Liesbet Gevaert mee: “De route met een klein groepje mensen afleggen, stimuleert natuurlijk de discussie, wat het niet alleen aangenamer en dynamischer maakt, maar mogelijk ook leidt tot nieuwe inzichten.”

Al is het niet de bedoeling om de opdrachten die via de app worden gegeven, zeer uitgebreid uit te voeren: “Via de meedenkroute willen we vooral korte inzichten, standpunten en ervaringen verzamelen”, legt Liesbet uit. “Die worden in een latere fase dan verder uitgediept – en uiteraard worden de collega’s en studenten ook daar bij betrokken.”

Een klankbordgroep werkt de inzichten uit de Meedenkroute verder uit, ook de onderwijsraad buigt zich over de resultaten ervan en vertaalt die in toekomstgerichte ambities, met concrete en duidelijke keuzes. Die worden geïntegreerd in het nieuwe Strategisch Plan 2023-2028.

Publicatiedatum: 07/03/2022