Facebook Pixel Met Move-it-lab de boer op. - Hogeschool Gent
Foto Met Move-it-lab de boer op.

Met het Move-it-lab de boer op.

M

Met het Move-it-lab de boer op.

Het HOGENT-onderzoekscentrum Water & Health Technology beschikt vanaf nu over een uniek mobiel laboratorium - Move-it-lab - waarmee het letterlijk watermetingen ‘in het veld’ kan doen. Het mobiele lab, dat vooral ingezet zal worden voor dienstverlening bij bedrijven en landbouwers, is ontworpen en uitgewerkt door onderzoekers Bjorge Decostere, Sofie Van Holle, Christine Van der heyden en Niels De Troyer.

De bedoeling is om het Move-it-lab vooral in te zetten bij bedrijven en landbouwers die een eigen decentrale waterzuivering beheren of een decentrale waterzuivering moeten bouwen. Het Move-it-lab kan gebruikt worden om procesparameters van de waterzuivering te bepalen of te verbeteren en om fysicochemische en microscopische analyses uit te voeren.

Accurater

Een van de grote voordelen van het Move-it-lab, want zo heet de unit, is dat er geen transport meer nodig is van waterstalen. Daardoor treedt er geen verlies van de staalkwaliteit op. Door de analyse ter plaatse kunnen sneller acties ondernomen worden om eventuele problemen op te lossen. Door te werken met het echte afvalwater zijn procesoptimalisaties veel preciezer en meer representatief voor de bedrijfsspecifieke waterzuiveringsinstallatie.

Onderzoekster Sofie Van Holle legt dat uit: “Als in het laboratorium proeven en metingen doen van een bepaalde waterzuiveringsinstallatie, moeten we dat afvalwater vaak bij manier van spreken namaken zodat we over voldoende volume beschikken. Want dat is noodzakelijk om tot betrouwbare resultaten te komen. In het rijdende lab beschikken we over een reactor waarin we een voldoende grote hoeveelheid water kunnen verzamelen en testen. We kunnen daardoor meer gefundeerde oplossing bieden voor een specifiek bedrijf.”

Monitoren op afstand

Via een communicatiemodule kan het zuiveringsproces vanop afstand opgevolgd worden en kunnen bij problemen de verschillende actoren van de reactor bediend worden. We hoeven dus niet voortdurend aanwezig te zijn in het lab. We kunnen het Move-it-lab op een locatie tests laten uitvoeren en dit op afstand monitoren of andere procesregelingen toepassen en analyses opstarten”, voegt onderzoeker Niels De Troyer toe.

Christine Van der heyden vult aan: “We kunnen ook ter plaatse testen uitvoeren waarmee we de werking van het slib opvolgen en we beschikken over energiemeters zodat we het energieverbruik van de bedrijfswaterzuivering in kaart gebracht kunnen brengen. Dat laat ons toe om de klant concrete energiebesparende maatregelingen voor te stellen. De opstelling kan bovendien ook voor andere toepassingen gebruikt worden, afhankelijk van de noden van het werkveld. Bijvoorbeeld het kweken van van biomassa, al dan niet gelinkt aan waterzuivering.”

Complex dossier

De realisatie van het Move-it-lab, die mee mogelijk gemaakt werd dankzij een VLAIO-financiering, nam behoorlijk wat tijd in beslag. Er komt dan ook heel wat bij kijken, legt Bjorge Decostere uit. “Door de omvang van het begrote bedrag, moest de ontwikkeling van de unit uitbesteed worden. Hiervoor moesten we een complex dossier voorbereiden, wat veel tijd vergde. Bovendien moesten we rekening houden met heel wat praktische afwegingen: doordat het mobiele lab is gebouwd op een onderstel met dubbele as en relatief beperkt is in afmetingen, kan het getransporteerd worden met bestelwagens van HOGENT. Er is geen uitzonderlijk vervoer voor nodig. Dat is een zeer bewuste keuze, maar het impliceert wel dat je enkele grenzen en beperkingen moet respecteren, waaronder de maximale toegelaten massa. Hierdoor moesten we goed nadenken over de gebruikte materialen en de lab-opstellingen. Gelukkig konden we voor heel wat van dergelijke praktische knelpunten rekenen op de steun en kennis van diverse HOGENT-diensten.”

Het Move-it-lab is het eerste in zijn soort. Het is meteen een extra troef in het HOGENT-streven naar maatschappelijke impact en een duurzame toekomst.

sfeerbeeld move-it-lab
Kick-off op Wereldwaterdag

Het Move-it-lab wordt voorgesteld op de Wereldwaterdag, op 22 maart, tijdens een kick-off event. Tijdens deze namiddag geven onder meer experten in afvalwaterzuivering een uiteenzetting, gevolgd door een rondleiding in de mobiele installatie en een netwerkreceptie.


Programma

13.30 - 15.30: Verwelkoming en spreker 
Els Stuyven (HOGENT), Frederik Deboyser (Aerzen), Stijn Van Hulle (UGent Campus Kortrijk), Christine Van der heyden (HOGENT)

15.30 - 17.30: Rondleiding in Move-it-lab en netwerkreceptie

Helaas! De inschrijvingen voor dit evenement zijn afgesloten.

Publicatiedatum: 25/01/2024