Facebook Pixel Studeren in groene omgeving vermindert stress. - Hogeschool Gent
Foto Studeren in groene omgeving vermindert stress.

Studeren in groene omgeving vermindert stress.

S

Studeren in groene omgeving vermindert stress.

‘Blok je groen’, een onderzoeksproject van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent in samenwerking HOGENT-onderzoekscentra 360° Zorg en Welzijn en Centre for Applied Data Science, maakte net voor de jaarwende de eerste onderzoeksresultaten bekend. En die geven duidelijk aan dat een groene, plantrijke omgeving een positieve impact uitoefent op het welbevinden en de stress van de studenten.

Het onderzoek vond plaats tijdens de blokperiode mei-juli 2022 in de bibliotheken van campus Schoonmeersen, van UZGent en de Coupure (UGent-campus). De blokruimtes van de bibliotheken werden ingedeeld in een zone met planten en een zone zonder planten. Zo werd nagegaan of er een verschil in welbevinden en stresservaring merkbaar was tussen de studenten die in de groene en de niet-groene ruimtes studeerden.

De onderzoekers monitorden het stressniveau en het welbevinden van studenten aan de hand van een vragenlijst die de studenten bij het begin en op het einde van de dag invulden. Daarnaast werd bij de studenten die zich daarvoor vooraf registreerden ook een huidstaal afgenomen. De vakgroep Biotechnologie van UGent ging immers ook na of er op basis van analyses van micro-organismen op de huid er een verband kon worden gelegd tussen mentaal welzijn en een groene omgeving. Conclusies over die analyses zijn echter nog niet beschikbaar.

In totaal namen 300 studenten deel aan het onderzoek (169 of 52,5 procent op Schoonmeersen, 127 of 39,5 procent op UZ Gent: en 26 of 8 procent op de Coupure).

“Veel mensen zoeken de natuur op als ze willen ontspannen. Door meer planten in de bibliotheken te plaatsen, trekken we de natuur in zekere zin naar binnen.”

Natuur naar binnen

Op basis van de antwoorden die via de vragenlijsten werden verzameld en geanalyseerd, blijkt dat stress gedurende de dag afneemt, zowel bij studeren in groene als niet-groene zone. Maar bij wie studeerde in het groen is het verschil tussen de stress voor en na een stuk significant groter, met andere woorden: de gemiddelde stress neemt meer af bij studeren in een groene omgeving. Die vaststelling geldt voor de drie locaties.

Over waarom studenten in een groene omgeving minder stress ervaren, kunnen de onderzoekers nog geen uitsluitsel geven. Maar Thibaut D’huyvetter, beleidsmedewerker onderzoek aan UGent, ziet parallellen met een vergelijkbaar fenomeen: “Veel mensen zoeken de natuur op als ze willen ontspannen. Door meer planten in de bibliotheken te plaatsen, trekken we de natuur in zekere zin naar binnen.”

Of blokken in een groene omgeving ook tot betere studieresultaten leidt, is niet onderzocht. Ongetwijfeld een idee voor een vervolgonderzoek…

Sustainable Development Goals logo

Dit initiatief draagt bij tot:

   SDG3 - Goede gezondheid en welzijn, SDG4 - Kwaliteitsonderwijs

Meer weten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kijk op hogent.be/duurzaamheid.

Publicatiedatum: 11/01/2024