Facebook Pixel Sustainability Office werkt met studenten aan duurzame toekomst. - Hogeschool Gent
Foto Sustainability Office werkt met studenten aan duurzame toekomst.

Sustainability Office werkt met studenten aan duurzame toekomst.

S

Sustainability Office werkt met studenten aan duurzame toekomst.

HOGENT richt binnenkort een Sustainability Office op dat mee vorm gegeven wordt door studenten. Door hen actief te betrekken, leren ze fundamentele vaardig­heden aan om initiatieven te ontwikkelen rond de klimaat­problematiek en inclusie en ze zorgen er mee voor dat HOGENT stappen vooruit zet in haar duurzaamheids­beleid. Uiteraard gebeurt dat in samen­spraak met de duurzaamheids­coördinator Karen Van Bastelaere en in lijn met de doel­stellingen van HOGENT.

Het Sustainability Office wordt uitgebouwd volgens de criteria van de ‘Green Offices’. Dat zijn duurzaamheids­platformen binnen universiteiten en hogescholen waar studenten en mede­werkers beschikken over een mandaat, middelen en onder­steuning om hun onderwijs­instellingen te verduurzamen. Bij het Sustainability Office van HOGENT zullen twee studenten als job­student aan de slag kunnen, samen met een netwerk van vrijwilligers.

Het Green Office-model geldt als toon­beeld van hoe hoger onderwijs kan verduurzamen. Inter­nationaal huis­vesten een zeventig­tal onderwijs­instellingen een Green Office.

'Duurzaamheid en inclusie prominent'

Er was de jongste tijd nogal wat te doen rond de financiering van Green Offices en van de overkoepelende organisatie, maar dat heeft HOGENT er niet van weerhouden om ermee door te gaan. Duurzaamheids­coördinator Karen Van Bastelaere verduidelijkt: “Duurzaamheid neemt een prominente plaats in bij HOGENT en dus willen we daar ook in investeren. We kiezen ervoor om het als Sustainability Office te benoemen, om duidelijk te maken dat het ons niet alleen om milieu en ecologie te doen is. Ook inclusie, gelijke rechten en ethisch handelen maken deel uit van onze duurzaamheids­benadering.

De precieze datum van de opstart is nog niet bepaald, maar het Sustainability Office komt er sowieso op korte termijn. De rekruterings­campagne voor de jobstudenten is alvast aan de gang. Zodra de selectie­procedure rond is, kunnen ze in principe meteen aan de slag.

Mee aan de wieg

Doordat de studenten mee aan de wieg staan van het Sustainability Office kunnen ze voor een stuk mee de agenda bepalen en zelf accenten leggen. “Dat is zonder meer een fraaie manier om te starten, maar natuurlijk ook uitdagend”, situeert Karen Van Bastelaere.

Niettemin wil ze de studenten niet meteen onder druk zetten: “Ik wil de studenten eerst tijd geven om zich in te werken. Zij zullen ook letterlijk een plaats krijgen in mijn bureau, wat hun integratie toch iets gemakkelijker maakt. Een van hun taken is om een vrijwilligers­netwerk uit te bouwen bij studenten en mede­werkers. Daarnaast zullen ze bepaalde thema’s uitlichten, onder meer via lezingen en andere activiteiten. Ze krijgen daar een zekere vrijheid in, maar vanzelf­sprekend waken we erover dat alle initiatieven en keuzes van het Sustainability Office in lijn liggen met het bredere HOGENT-verhaal.”

Stel je kandidaat.

Studeer je aan HOGENT en wil je mee aan de wieg staan van onze eigen Sustainability Office? Stel je dan nu kandidaat als jobstudent of vrijwilliger.

Kijk voor meer info op Wallie  

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Duurzaamheid

HOGENT stelt de duurzaamheids­ambities scherper. Er werd een duurzaam­heids­coördi­nator aangesteld en een lang­durig traject dat begeleid wordt door CIFAL Flanders, een …

Sustainable Development Goals logo

Dit initiatief draagt bij tot:

   SDG3 - Goede gezondheid en welzijn, SDG5 - Gender­gelijkheid, SDG11 - Duurzame steden en gemeenschappen, SDG13 - Klimaatactie

Meer weten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kijk op hogent.be/duurzaamheid.

Publicatiedatum: 12/10/2023