Facebook Pixel "We staan voor interessante ontwikkelingen." - Hogeschool Gent
Foto "We staan voor interessante ontwikkelingen."

“We staan voor interessante ontwikkelingen.”

W

“We staan voor interessante ontwikkelingen.”

Robin Stevens nieuwe directeur Onderwijsaangelegenheden

Robin Stevens is sinds dinsdag 1 februari directeur Onderwijsaangelegenheden. Hij vervangt Dennis Cluydts, die in september HOGENT verliet om algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) te worden. Robin was al enkele jaren diensthoofd Onderwijsontwikkeling en komt nu aan het hoofd van een brede directie met een 120-tal medewerkers. Hij ziet enkele boeiende uitdagingen en opportuniteiten.

De directie Onderwijsaangelegenheden is een grote en veelomvattende directie: het omvat de diensten Onderwijsontwikkeling (waaronder Onderwijsontwikkeling en International Office), de dienst Studentenaangelegenheden en de dienst Leernetwerken (waaronder e-learning en bibliotheeknetwerken). Het lijkt niet vanzelfsprekend om daar als nieuwe leidinggevende door de bomen het bos te zien. Maar Robin verliest er zijn cool niet bij: “De directie Onderwijsaangelegenheden herbergt heel veel ervaring en expertise en heeft bovendien in zijn huidige vorm al een vrij lange traditie. Ik beschouw het als een van de stabiele factoren van de HOGENT-organisatie. Dit was en is duidelijk zichtbaar tijdens de coronacrisis waar directie Onderwijs zich een flexibele en betrouwbare partner toont in het organiseren van het onderwijs. De verschillende diensten en afdelingen functioneren goed, dus ik beland helemaal niet alleen in een woestijn, maar word integendeel omringd door sterke teams. Dat geeft alvast vertrouwen.”

De nieuwe directeur kondigt daarom niet meteen grote hervormingen of koerswijzigingen aan . Zijn eerste prioriteit is de verschillende diensten van de directie beter leren kennen. “Het is niet omdat ik als diensthoofd Onderwijsontwikkeling al deel uitmaakte van de directie, dat ik vertrouwd bent met alle geledingen ervan”, zegt hij zelf. “Dus daar zal ik de komende periode zeker op focussen. Een hecht team vormen dat meebouwt aan het onderwijs van de toekomst samen met de HOGENT-opleidingen is het hoofddoel.”

Nieuw Strategisch Plan

Toch ligt er een en ander op de plank. De organisatiestructuur met zeven departementen is een vrij nieuwe realiteit waar de directie Onderwijsaangelegenheden moet op inspelen. Daarnaast ziet de nieuwe directeur vooral een kantelpunt in het nieuwe Strategisch Plan dat wordt uitgewerkt: “Uiteraard is de visie op onderwijs cruciaal in zo’n plan. Een diepgaande oefening als het Strategisch Plan vormt een opportuniteit om die visie aan te scherpen.”

Het huidige Strategisch Plan 2017-2022 zegt dat onderwijs aan HOGENT gericht is op elke student, versterkt wordt door onderzoek, verbonden is met de wereld, klaar is voor de toekomst en waarin de campus een thuis is. Zo wil HOGENT studenten opleiden tot toekomstbestendige professionals en een maximale maatschappelijke impact kunnen bereiken.

Die HOGENT-visie op onderwijs biedt een breed kader. En dat is een goed uitgangspunt, vindt Robin Stevens: “Opleidingen kunnen zich daarin vinden en tegelijkertijd geeft het hen de mogelijkheid om hun eigen accenten leggen. Vergeet immers niet dat HOGENT een huis met vele kamers is dat verschillende tradities en culturen huisvest die uiteenlopende onderwijsconcepten hanteren. Het komt erop aan om uit te gaan van de sterktes van al die concepten en dat te reflecteren in je visie.”

Een leven lang leren

Daarnaast is er ook de toegenomen aandacht voor een leven lang leren (LLL) waar HOGENT een sleutelrol wil in spelen. Ook daar ziet de nieuwe directeur opportuniteiten voor de directie Onderwijsaangelegenheden. “De focus op een leven lang leren en de trajecten die we vanuit het Voorsprongfonds opstarten rond onderwijsinnovatie en onderwijsonderzoek, in samenwerking met UGent en andere hogeronderwijsinstellingen, maken dat onze directie voor interessante uitdagingen en ontwikkelingen staat. Ik kijk er alvast naar uit om in goede samenwerking met de departementen, een mooi verhaal van te maken.”

Wie is Robin Stevens?

Robin Stevens

Robin Stevens is doctor in de Toegepaste Economische Weten­schappen. Zijn doctoraats­onderzoek focuste op sociaal ondernemer­schap. Daarnaast is Robin ook master in de Politieke Weten­schappen en Master in Management van Overheids­organisaties. Hij startte aan HOGENT in 2012 als diensthoofd Onderwijs­ontwikkeling (toen nog Integrale Kwaliteits­zorg en Onderwijs­ontwikkeling).

Daarnaast was hij de voorbije jaren voor verschillende lesopdrachten als gastdocent verbonden aan onder meer UGent en de Universiteit Antwerpen waar hij vakken doceerde in ondernemerschap en kwaliteits- en organisatiemanagement.

Publicatiedatum: 03/02/2022