Facebook Pixel Sociaal-sportief netwerk(t) - Hogeschool Gent
Foto Sociaal-sportief netwerk(t)

S

Dag sociaal-sportieve duizendpoot. 
Welkom bij onze dialoog- en reflectietool ’sociaal-sportief netwerk(t)’.

​We weten het – jullie zijn al toegankelijk. Meer dan veel andere initiatieven. Jullie hart voor sport samen met jullie sociale en maatschappelijke bewogenheid zijn de unieke combinatie die dit mogelijk maken. Jullie wrikken deuren open van bestaande sport-, jeugd- of andere vrijetijdsinitiatieven. Jullie helpen jongeren, ouderen,  mensen met een beperking, personen met een migratieachtergrond en vele andere groepen die drempels ervaren. Jullie krijgen mensen aan het bewegen op hun maat, volgens hun goesting en mogelijkheden. Jullie ondersteunen hen op vele terreinen op vraag en op maat. Indrukwekkend en heel bijzonder. Jullie mogen de pretentie dat jullie dat kunnen gerust hebben. We weten dat het zo is. Het kloppen van dat sociaal sportieve hart mag ook elders harder worden gehoord.

Met deze tool willen we helpen om jullie krachten, in het voorzien van een toegankelijk aanbod, op de kaart te zetten, om samen op zoek te gaan naar jullie identiteit en om een taal te vinden die weergeeft wat jullie nu vaak vanuit een sterk buikgevoel doen. Daarnaast willen we jullie helpen om jullie netwerk aan partners in beeld te brengen en jullie aanmoedigen om drempels tot toegankelijkheid bij anderen bloot te leggen en aan te kaarten. Hoe maak je van wat vandaag nog een drempel is, morgen misschien wel een hefboom? En dat samen met anderen? Hoe maak je heldere afspraken zodat minder mensen met interesse tussen de mazen van het net verdwijnen … ?

Zo willen we samen streven naar nog meer toegankelijkheid van buiten naar binnen. Denk aan een OKAN-school die helpt om het sociaal-sportief aanbod te vertalen naar anderstalige groepen. Daarnaast streven we naar meer toegankelijkheid van binnen naar buiten. Denk aan een sociaal-sportief aanbod dat klassieke sportclubs aanzet tot het voorzien van een financieel laagdrempelig aanbod. Via onze dialoog- en reflectietool willen we jullie ondersteunen om samen beter te doen voor die doelgroepen die jullie nu al in beweging brengen. Toegankelijkheid is immers een verantwoordelijkheid van iedereen.

We willen jullie met deze tool daarom alleen maar verder aanmoedigen. We supporteren al even trouw en willen nu met jullie samen verder op pad.​

Succes ermee – en laat ons horen hoe ook wij het beter kunnen doen.

Opzet van de tool

Toolmateriaal

Contacteer ons!

Vragen? Opmerkingen? Meer ondersteuning nodig? Liever aan de slag met het materiaal via een begeleide workshop? Contacteer ons vrijblijvend via het contactformulier.

Laat hier jouw indruk na over de tool, zo kunnen we blijven optimaliseren. 

Meer lezen? 

 

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Sociaal-sportief werk en lokaal beleid - inzichten uit onderzoek

In deze publicatie, die kadert binnen de praktijkgids sociaal-sportief werk #2, schuiven we een aantal vragen naar voor met betrekking tot de verhouding tussen het sociaal-sportief werkveld. Op welke uitdagingen botsen lokale beleidsactoren bij het in beeld brengen, erkennen en ondersteunen van sociaal-sportief werk? Wat betekent dit voor de veronderstelde impact van sociaal-sportief werk vanuit het perspectief van lokale beleidsactoren? En welke perspectieven kunnen helpen om antwoord te bieden op deze uitdagingen? In het behandelen van deze vragen beogen we perspectieven in te brengen met als doel om reflectie, dialoog en discussie te stimuleren.

​De publicatie wordt binnenkort toegevoegd...

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Sociaal-sportief werk: toegankelijkheid, ruimte en binding

Op basis van inzichten uit het onderzoek ‘sociaal-sportief werk en toegankelijkheid’ omschrijven we hoe sociaal-sportieve initiatieven op een toegankelijke wijze, onder meer, positieve welzijnseffecten hebben voor groepen in kwetsbare situaties. Dit bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van de publieke ruimte. Die effecten opzoeken via sociaal-sportief werk heeft echter veel nog onontgonnen potentieel.

Naar de publicatie

 

 

 

Onderzoeksproject.

Deze tool werd ontwikkeld binnen het onderzoekscentrum eCO-CITY (HOGENT), meer bepaald op basis van inzichten uit het pwo-onderzoek sociaal-sportieve initiatieven en toegankelijkheid: een systeemperspectief. Meer info over het onderzoeksproject kan je hier terugvinden.

 

 

Partners.