Facebook Pixel Wat is een academische werkplaats? - Hogeschool Gent
Foto Wat is een academische werkplaats?

Academische werkplaats vermaatschappelijking.

A

Academische werkplaats vermaatschappelijking.

Een academische werkplaats is een langdurig, formeel samenwerkingsverband tussen EQUALITY en externe partners waarin wordt gewerkt aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en aan innovatie van het (zorg)aanbod in de betrokken sectoren rond een gezamenlijk thema. De samenwerking vindt plaats op basis van een gemeenschappelijk door EQUALITY en betrokken partners overeengekomen langlopend onderzoeksprogramma. Een dergelijk programma omvat innovatieprojecten waarin wetenschappelijke inzichten worden (door)ontwikkeld, toegepast en bijgesteld op basis van evaluatie. Vaak is een centrale rol weggelegd voor science practitioners, onderzoekers die deels werken in de praktijk, deels werken aan onderzoek in samenwerking met EQUALITY en academische partners. Voorbeelden van activiteiten zijn het verrichten van onderzoek door science practitioners, het inzetten van bachelor en masterstudenten, het organiseren van symposia en studiedagen en het uitwisselen van sprekers voor lezingen, en gastcolleges, het publiceren van rapporten en wetenschappelijke artikelen, het samenwerken m.b.t. opleidingen, …


De coördinatie van de werkplaats wordt in principe vanuit EQUALITY ter hand genomen. Alle partners ondertekenen een gezamenlijke intentieverklaring waarbij beoogde doelstellingen gestipuleerd worden. Alle partners hebben een gelijkwaardige inbreng in de formulering en de uitwerking van de doelstellingen. Samenwerkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een contractuele overeenkomst. EQUALITY zal garant staan voor de kwaliteit van de wetenschappelijke activiteiten. Voor de uitvoering van de doelstellingen zal per specifieke activiteit bekeken worden met welke middelen deze kunnen gerealiseerd worden. Specifieke activiteiten met financiële repercussies worden in aparte samenwerkingscontracten vastgelegd. De academische werkplaats wordt aangestuurd door een stuurgroep, voorgezeten door een medewerker van EQUALITY.